Disclaimer

Auteursrecht op al onze content

KennisConnect B.V. (Kamer van Koophandel: 86216430) verleent je toegang tot www.kennisconnect.nl. KennisConnect B.V. behoudt zich daarbij het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededelingen te hoeven doen.

Auteursrecht op al onze content en marketingmateriaal

De volledige inhoud van de KennisConnect B.V. afbeeldingen bibliotheek en de KennisConnect website – bestaande uit alle content (zoals tekst en documenten) afbeeldingen, fotomateriaal, software, marketingmateriaal en al het andere materiaal – valt onder de bescherming van copyright en intellectueel eigendomsrecht. Deze rechten behoren toe aan KennisConnect B.V. of aan personen die van KennisConnect B.V. toestemming hebben gekregen dit materiaal te gebruiken. Je mag van deze website geen inhoud kopiëren, reproduceren, wijzigen, uploaden, plaatsen of distribueren zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar.

Wij maken je erop attent dat je altijd het KennisConnect logo dient toe te voegen en/of het KennisConnect trademark moet vernoemen bij (her)gebruik van materiaal of content van deze website op welke manier dan ook.

Beperkte aansprakelijkheid

KennisConnect B.V. spant zich in om de inhoud van de website op regelmatige basis te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden informatie geldt onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten en kan op ieder moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van KennisConnect B.V. Je kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met KennisConnect B.V. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan KennisConnect B.V. nooit aansprakelijkheid aanvaarden.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd worden gewijzigd.