(Kleinschalige) Zorginstellingen

Werken met medicatie is een kwetsbaar, foutgevoelig en risicovol proces. Door toenemende tijdsdruk kunnen sommige handelingen van zorgprofessionals een nadelig effect hebben op de patiëntveiligheid. 

Hoe kan het zijn dat mensen met zoveel passie werken in een zorginstelling, maar dat toch de patiëntveiligheid in gevaar komt? Wat is het nut en noodzaak van paraferen? Wat zijn de regels rondom het aanreiken, klaarzetten en toedienen van medicatie? Waar liggen de verantwoordelijkheden van de zorginstelling, van de apotheek en de zorgprofessional zelf?

KennisConnect heeft ruime ervaring in het optimaliseren, structureren en ‘op orde brengen’ van medicatieprocessen bij diverse zorginstellingen.

 

Cyclisch model

Dit figuur geeft volgens KennisConnect de cyclus weer om continue verbetering en vernieuwing in uw zorginstelling te sturen. Het cyclische karakter zorgt ervoor dat de kwaliteitsverbetering continu onder de aandacht is.

Trainingen voor (Kleinschalige) Zorginstellingen

Essentieel
KliniekCheck!

De KliniekCheck! brengt in kaart hoe het medicatieproces op verschillende afdelingen in uw zorginstelling is geregeld. Voldoet het medicatieproces aan de geldende wet- en regelgeving? Worden de veilige principes op de werkvloer nageleefd?

 

Doel KliniekCheck!

 • In kaart brengen hoe het medicatieproces is geregeld op de afdelingen
 • Benoemen van de risicomomenten in het medicatieproces
 • Onderzoeken van kennis en handelen van zorgprofessionals

 

Praktische informatie

Duur: 3 uur, uitgevoerd door 2 apothekers op verschillende afdelingen

U ontvangt: een uitgebreide rapportage inclusief risico-inventarisatie

Training
Kwaliteitsdenken

KennisConnect gelooft erin dat de beste inzichten en oplossingen komen van de zorgprofessionals zelf. In deze training gaan zorgprofessionals aan de slag met het onderzoeken van de risico’s van het medicatieproces zoals toedienen van medicatie tijdens deelronde, opiatenregistratie en gebruik van orale medicatie bij cliënten met slikklachten.

 

Doel training

 • Bewustwording creëren bij zorgprofessional rondom de risico’s van medicatie- processen op de afdeling
 • Het zelf aandragen van interventies door de zorgprofessional
 • Kwaliteitswinst door juist handelen van zorgprofessional op de afdeling

 

Praktische informatie

Voor wie: verpleegkundigen, verzorgenden en apothekersassistenten.

Duur: 2,5 uur

Maximaal aantal deelnemers per training: 20

Accreditatie: V&VN 3 punten, Kabiz 3,5 punten

Inhoudelijke training
Op maat gemaakt

Deze training is op maat voor u gemaakt en gaat dieper in op een specifiek onderwerp van het medicatieproces. Dit onderwerp is naar keuze en vaak gerelateerd aan de uitkomsten van de KliniekCheck! en Training Kwaliteitsdenken. Ook frequent gemaakte incident-meldingen kunnen een aanleiding zijn om deze training te laten ontwikkelen door KennisConnect.

 

Doel training

 • Training op maat naar behoefte
 • Direct toepasbaar in de praktijk
 • Kwaliteitswinst door optimaal trainen van zorgprofessional op de afdeling

 

Praktische informatie

Voor wie: Verpleegkundigen en verzorgenden

Duur: 2,5 uur (fysieke training of e-learning)

Accreditatie: moet worden aangevraagd, afhankelijk van het onderwerp.

Essentieel
Begeleide intervisie

De meeste handelingen gebeuren op de automatische piloot. Op het moment dat je als organisatie een andere koers wilt varen, is de kans groot dat de invulling van (medicatie)processen net even anders is dan men al vele jaren gewend is. Intervisie is een krachtig instrument om (medicatie)processen te onderzoeken, veranderen en te evalueren.

 

Doel intervisie

 • Veranderingen implementeren
 • Communicatie op de werkvloer verbeteren
 • Kennis en (zelf)inzicht verbeteren bij de medewerkers

 

Praktische informatie

Voor wie: Verpleegkundigen en verzorgenden

Duur: 2,5 uur

Frequentie: 5 per jaar

Maximaal aantal deelnemers intervisie: 12

e-learning
Slikproblemen en medicatie

Hoe herken je dat iemand slikklachten heeft? Wat zijn de oorzaken? Welke gevolgen kunnen slikklachten hebben? En hoe kun je veilig medicatie toedienen?

Het herkennen van slikproblemen bij cliënten is essentieel voor het borgen van medicatieveiligheid.  

 

Doel e-learning

 • Inzicht in de gevolgen van slikklachten en het herkennen ervan
 • Kennis over medicatie met langzame afgifte
 • Adviezen over veilig medicijngebruik bij slikklachten.

 

Praktische informatie

Voor wie: verpleegkundigen, verzorgenden en apothekersassistenten.

Duur: 2,5 uur

Naar e-learning
Meer informatie aanvragen?Laat hier uw gegevens achter en we nemen zsm contact met u op.