Openbare Apotheek

Werken in de eerste lijn is heel dynamisch. In de apotheek komen veel mensen medicatie ophalen voor zichzelf of iemand anders. Dit geldt voor nieuwe medicatie, maar ook voor herhaalmedicatie. Achter de schermen gebeurt er veel. Dit vergt een goede logistiek en procesbeheersing. Als apotheker probeer je te voldoen aan de normen voor certificering. Maar hoe betrek je je team hierbij? Hoe zorg je ervoor dat de kwaliteitsnormen worden nageleefd? En hoe zorg je voor voldoende kennis en bewustwording binnen je team? Op deze pagina komen een aantal specifieke geaccrediteerde trainingen aan bod voor openbare apotheken.

Trainingen voor Openbare Apotheken

Kwaliteitstraining
FPZ Consultvoering

Apothekersassistenten spelen een belangrijke rol bij het signaleren en bespreken van problemen bij medicatiegebruik. Hoe voer je een effectief gesprek? Hoe werkt communicatie? En hoe categoriseer je vragen? De training is opgezet aan de hand van de KNMP-richtlijn Consultvoering en de TRIAGE-methode. 

 

Doel kwaliteitstraining

 • Bewustwording van eigen ril in de communicatie
 • Leren op gesprek te voeren volgens KNMP-richtlijn consultvoering
 • Werken met TRIAGE-methode

 

Praktische informatie

Voor wie: apothekersassistenten en farmaceutisch-consulenten

Duur: 2,5 uur

Maximaal aantal deelnemers per training: 20

Kwaliteitstraining
GDS

Deze training gaat over werken met geneesmiddel doseer systemen (GDS). In de training gaan apothekersassistenten aan de slag met het onderzoeken van de risico’s van het GDS-proces aan de hand van een risico-analyse. Wat zijn de kritische stappen? Wat is het belang van deze stappen? En wat is de invloed van jouw handelen voor de medewerkers van een zorginstelling? We behandelen de theorie aan de hand van praktijkgerichte casuïstiek.

 

Doel kwaliteitstraining

 • Bewustwording creëren bij assistenten rondom de risico’s van het GDS-proces
 • Het zelf aandragen van interventies door de apothekersassistent
 • Kwaliteitswinst door juist handelen van assistenten in de apotheek

 

Praktische informatie

Voor wie: apothekersassistenten en farmaceutisch-consulenten

Duur: 2,5 uur

Maximaal aantal deelnemers per training: 20

Accreditatie: V&VN 3 punten, Kabiz 3,5 punten

Kwaliteitstraining
Receptverwerking

Jaarlijks worden ongeveer 237 miljoen recepten afgeleverd. Fouten leiden tot een onjuiste terhandstelling. In deze training kwaliteitsdenken gaan apothekersassistenten aan de slag met het onderzoeken van de risico’s van het proces receptverwerking. Dit gebeurt aan de hand van een risico-analyse. Wat zijn de kritische stappen? Wat is het belang van deze stappen? En wat is de invloed van jouw handelen voor de patiëntveiligheid? We behandelen de theorie met behulp van een interactief vloermodel.

 

Doel kwaliteitstraining

 • Bewustwording creëren bij assistenten rondom de risico’s van het proces receptverwerking
 • Het zelf aandragen van interventies door de assistenten
 • Kwaliteitswinst door juist handelen van assistenten in de apotheek

 

Praktische informatie

Voor wie: apothekersassistenten en farmaceutisch-consulenten

Duur: 2,5 uur

Maximaal aantal deelnemers per training: 20

Accreditatie: V&VN 3 punten, Kabiz 3,5 punten

Kwaliteitstraining
Medicatieoverdracht

In deze training kwaliteitsdenken gaan apothekersassistenten aan de slag met het onderzoeken van de risico’s van onjuiste medicatieoverdracht. De training is ook geaccrediteerd voor verpleegkundigen, dus zij kunnen ook aanschuiven.

 

Doel kwaliteitstraining

 • Bewustwording creëren bij zorgprofessional rondom de risico’s van onjuiste medicatieoverdracht
 • Het zelf aandragen van interventies door de zorgprofessional
 • Kwaliteitswinst door juist handelen van zorgprofessional op de afdeling

 

Praktische informatie

Voor wie: verpleegkundigen, verzorgenden en apothekersassistenten.

Duur: 2,5 uur

Maximaal aantal deelnemers per training: 20

Accreditatie: V&VN 3 punten, Kabiz 3,5 punten

e-learning
Maagverkleining | I
nvloed van medicatie

In de (ziekenhuis)apotheek heb je steeds meer te maken met patiënten die een maagverkleining hebben ondergaan. Wat adviseer je patiënten die een maagverkleining hebben ondergaan? Welke medicatie mogen zij wel of niet nemen? Welke toedieningsvormen kun je beter vermijden?

Doel e-learning

 • Kennis over obesitas, verschillende typen maagverkleiningen en het dumpingsyndroom
 • Kennis omtrent geneesmiddelen bij patiënten na een maagverkleining. Welke geneesmiddelen moet je vermijden? En welke monitoren?

Praktische informatie

Voor wie: apothekersassistenten en farmaceutisch-consulenten

Duur: 2,5 uur

Accreditatie: Kabiz 3 punten

Naar Academie

e-learning
Slikproblemen en medicatie

Hoe herken je dat iemand slikklachten heeft? Wat zijn de oorzaken? Welke gevolgen kunnen slikklachten hebben? En hoe kun je veilig medicatie toedienen?

Het herkennen van slikklachten bij cliënten is essentieel voor het borgen van medicatieveiligheid.  

 

Doel e-learning

 • Inzicht in de gevolgen van slikklachten en het herkennen ervan
 • Kennis over medicatie met langzame afgifte
 • Adviezen over veilig medicijngebruik bij slikklachten.

 

Praktische informatie

Voor wie: verpleegkundigen, verzorgenden en apothekersassistenten.

Duur: 2,5 uur

Binnenkort beschikbaar
Meer informatie aanvragen?Laat hier uw gegevens achter en we nemen zsm contact met u op.