Kennistrainingen voor apotheekteams

CVRM
Bloedverdunners in de praktijk
Bloedverdunners in de praktijk 1024 768 KennisConnect

Bloedverdunners in de praktijk

Op het gebruik van bloedverdunners, ook wel anticoagulantia genoemd, kleeft een dubbel risico; de patiënten die deze geneesmiddelen gebruiken zijn kwetsbaar en de geneesmiddelen zelf brengen grote risico’s met zich mee. Vaak is er sprake van combinatietherapie of triple-therapie. Huisartsen weten niet altijd goed waarom middelen naast elkaar worden gebruikt. Informatie vanuit de specialist wordt als ‘waar’ overnemen. Stopdata zijn regelmatig onduidelijk. Het risico is dat een combinatie onterecht door gebruikt wordt. Met alle risico’s van dien. Hoe is de samenwerking bij jou in de apotheek met de huisarts en specialist? Hoe gaat jouw team om met stopdata? Vraagt jouw team genoeg door om bijwerkingen en medicatie-gerelateerde problemen in beeld te krijgen? Merk je dat zij vaak vervallen in een ‘standaard-riedel’ in plaats van een consult toegespitst op de patiënt?

KennisConnect heeft een training over anticoagulantia ontwikkelt om apotheekteams bewust te maken van de risico’s omtrent deze geneesmiddelen en handvatten te geven om een gestructureerd consult hierover te voeren met de patiënt. Dit zal leiden tot het initiëren van interventies en uiteindelijk tot een verhoging van de patiëntveiligheid

Na afloop van de training weet je:

  • Wat hemostase is en het verschil tussen primaire en secundaire hemostase.
  • Hoe een diep veneuze trombose ontstaat
  • Het verschil tussen de verschillende anticoagulantia
  • Hoe een duaal en Trippel therapie is opgebouwd
  • de risico’s voor de patiënt bij innemen van bloedverdunnende geneesmiddelen.

 

En ben je in staat om:

  • Bewust bewakingssignalen af te handelen
  • Een goed start- en vervolgconsult te voeren rondom bloedverdunners.
slikproblemen en medicatie
Valpreventie zichtbaar in beeld
Valpreventie zichtbaar in beeld 846 846 KennisConnect

Valpreventie zichtbaar in beeld.

Apothekersassistenten zijn hét gezicht van de apotheek. Ze staan patiënten te woord en zijn vaak het aanspreekpunt van zorginstellingen, huisartspraktijken en praktijkondersteuners. Heb jij het gevoel dat jouw assistenten meer zichtbaar mogen zijn? Dat ze meer mogen doorvragen om bijwerkingen en medicatie-gerelateerde problemen in beeld te krijgen? En dat ze zich meer bewust mogen zijn van hun signalerende functie en dus niet zijn aangenomen om enkel ‘doosjes te schuiven’?

Onzichtbare problemen zichtbaar maken! Dat is het doel van deze training. Valpreventie is een onzichtbaar probleem. Tijdens de training geven wij de assistenten handvatten om dit onzichtbare, maar belangrijke medicatie-gerelateerde probleem van patiënten in beeld te krijgen.  Dit zal leiden tot het initiëren van interventies en uiteindelijk tot een verhoging van de patiëntveiligheid. 

Maar hoe krijg je patiënten aan het praten? Ons antwoord: allereerst door zelf meer te weten over problemen waar patiënten (soms onbewust) mee worstelen en tenslotte in gesprek te gaan met de patiënt.

Kennis vergaren is belangrijk, maar hoe vertaal je die kennis naar de patiënt? In het praktijk gedeelte gaan we hier mee aan de slag. Zo kan jouw team de theorie gelijk toepassen in de praktijk! 

slikproblemen bij ouderen
Slikproblemen bij ouderen zichtbaar in beeld
Slikproblemen bij ouderen zichtbaar in beeld 1024 770 KennisConnect

Slikproblemen bij ouderen zichtbaar in beeld

Bij een grote groep ouderen komen slikproblemen voor. Hoe herken je slikproblemen? Wat zijn de oorzaken? Welke gevolgen kunnen slikproblemen hebben? Hoe werken geneesmiddelen? En hoe kun je (adviseren om) zo veilig mogelijk medicatie toe te dienen? 

Het herkennen van slikproblemen bij cliënten is essentieel voor het borgen van medicatieveiligheid. Deze training heeft als doel jou meer inzicht te geven in de gevolgen van slikproblemen, het herkennen van slikproblemen en adviezen bij het fijnmalen van medicatie. 

Doel training: 

  • Inzicht in de gevolgen van slikproblemen en het herkennen ervan
  • Kennis over medicatie met langzame afgifte
  • Adviezen over veilig medicijngebruik bij slikproblemen.
Wij gebruiken cookies om het surfgedrag op de website te analyseren.