Kwaliteitstrainingen voor apotheekteams

contra-indicaties wat moet je ermee?!
Contra-indicaties in de apotheek, wat moet je ermee?!
Contra-indicaties in de apotheek, wat moet je ermee?! 1024 683 KennisConnect

Contra-indicaties in de apotheek, wat moet je ermee?!

Vaak is het onduidelijk wat contra-indicaties (CI’s) betekenen en hoe je ze afhandelt. Denk bijvoorbeeld aan de contra-indicatie leverfunctiestoornissen, hartfalen of de CYP enzymen. Dit zijn voorbeelden van CI’s waarover kennis nodig is om de afhandeling juist te kunnen doen. Soms staat er een afgeleide CI in het apotheekinformatiesysteem. Wat is de betekenis en wat doe je hiermee in de afhandeling? En het allerbelangrijkste: hoe vertaal je jouw opgedane kennis naar de patiënt?

Heb je één van de volgende vragen:

 • Hoe zit dat eigenlijk precies met de afhandeling van de contra-indicatie hartfalen of leverfunctiestoornissen?
 • Wat zijn de gevolgen van de verschillende afhandelingen voor de patiënt?
 • Wat is jouw rol als apothekersassistent omtrent contra-indicaties?
 • Hoe communiceer je over contra-indicaties naar de voorschrijver?

Meld je dan aan voor deze training! We organiseren deze cursus op verschillende data en locaties vanaf oktober 2023.

De opbouw van de training

Er is een online voorbereiding, waarin filmpjes, stukjes tekst en opdrachten staan. Deze voorbereiding doe je, voordat je naar het praktijkgedeelte komt. De tijdsinvestering hiervoor is ongeveer 1,5 – 2 uur. In het praktijk gedeelte gaan we  aan de slag met de vertaling van je kennis over contra-indicaties naar de patiënt. Zo kunnen jij en je collega’s de theorie gelijk toepassen in de praktijk! Het praktijkgedeelte duurt maximaal 2,5 uur. We vullen de avond met een kleine hoeveelheid theorie, het uitwerken van de voorbereidende opdracht en we gaan aan de slag met casuïstiek. En wees niet bang: we gaan geen rollenspellen doen!

Meld je aan voor de training

Belangrijk om te weten: afmelding voor de training minimaal een maand van te voren, anders worden de kosten doorberekend.
  medicatieveiligheid onder de loep
  Medicatieveiligheid onder de loep
  Medicatieveiligheid onder de loep 1024 801 KennisConnect

  Medicatieveiligheid onder de loep

  Wat is jouw rol?

  Waarom krijgt medicatieveiligheid zoveel aandacht? Wat maakt het werken met medicatie zo risicovol? En wat is jouw rol en verantwoordelijkheid binnen het medicatieproces? Daar gaan we in deze training mee aan de slag!
  De veilige principes vormen de basis van deze training. De veilige principes beschrijven wat jouw verantwoordelijkheden zijn als zorgverlener en dienen tevens als handvat voor het kwaliteitsdocument waar jij mee werkt. Om te kunnen begrijpen waarom het werken met medicatie zo risicovol is, krijg je uitleg over de verschillende toedieningsvormen van geneesmiddelen. Dit alles met de intentie om medicatie-gerelateerde problemen te voorkomen. Als verpleegkundige en verzorgende ben je namelijk de oren en ogen van arts, apotheker en andere zorgverleners. Jouw signalerende functie is dus ongelofelijk belangrijk!

  Deze training heeft als doel om jouw rol binnen het medicatieproces te verduidelijken en te versterken. Dit bevordert de patiëntveiligheid en samenwerking met het team.

  Na de training heb je:

  • Inzicht in de risico’s van het medicatieproces
  • Inzicht in de gevolgen van jouw handelen voor de cliënt
  • Inzicht in de risico’s van het werken met medicatie
  • Kennis van nut en noodzaak van het kwaliteitsdocument
  • Inzicht in de gevolgen van slikproblemen en het herkennen ervan

  En ben je in staat om:

  • Eventuele hiaten in werkwijzen t.a.v het medicatieproces te herkennen en deze te bespreken met het team.
  • Jouw handelen af te stemmen op de BEM-codering en bovendien te signaleren wanneer de BEM-codering niet meer voldoet bij desbetreffende cliënt.
  • Tijdig slikproblemen te signaleren en hierop te acteren naar arts, apotheek en overige zorgverleners.
  gesprekstechnieken
  Gespreksvoering (consultvoering)
  Gespreksvoering (consultvoering) 1024 1024 KennisConnect

  Gespreksvoering in de apotheek

  Veel patiënten en apotheekbezoekers zien de apotheek alleen als een uitgiftepunt voor geneesmiddelen. Een plek waar ze eigenlijk zo snel mogelijk weer weg willen. Zonde en een gemiste kans, want de apotheek biedt zoveel meer! Maar hoe maak je patiënten duidelijk welke dienstverlening de apotheek écht biedt?

  Wat ga je leren tijdens de training gespreksvoering?

  Door nóg meer in gesprek te gaan en aan te sluiten bij de behoeften van de persoon die tegenover je staat aan de balie, laat je patiënten zien waarvoor zij terecht kunnen bij de apotheek. Tijdens de training gespreksvoering gaan we aan de slag aan de hand van de richtlijn Consultvoering van de KNMP. De richtlijn Consultvoering helpt je bij het voeren van een gestructureerd gesprek. Door het toepassen van deze methode betrek je actief de patiënt bij het gesprek en ontstaat een dialoog. Zo vind je een betere aansluiting bij de behoefte/vraag van de ander. De patiënt voelt zich gehoord wat bijdraagt aan de vertrouwensband tussen jou en de persoon in kwestie.

  Opzet van de training

  We vinden het belangrijk dat de theorie direct toepasbaar is in de praktijk. Daarom is de training opgedeeld in een theoriegedeelte en praktijkgedeelte. Het theoriegedeelte omvat korte en informatieve filmpjes in onze online leeromgeving. In het interactieve praktijkgedeelte oefenen we met casuïstiek en gesprekstechnieken. Dit gebeurt fysiek in de apotheek.

  Consultvoering

  Tijdens de eerste trainingsdag behandelen we de basis van een (start)consult aan de balie.

  Na de training weet je:

  • Uit welke 4 stappen de KNMP-richtlijn Consultvoering bestaat
  • Wat het doel is van deze 4 stappen
  • Wat de basisprincipes van communicatie zijn
  • Hoe het NLP-communicatiemodel werkt

  En ben je in staat om:

  • Een gestructureerd gesprek te voeren volgens de KNMP-richtlijn consultvoering.
  • Een collega feedback te geven op zijn of haar farmaceutisch consult
  • Jouw gesprekshulp in te zetten bij het voeren van een consult.

  Beperkte gezondheidsvaardigheden (training 2: optioneel)

  Verder verdiepen in het voeren van gesprekken met patienten kan tijdens een tweede training. Tijdens de tweede trainingsdag gaan we in op het omgaan met beperkte gezondheidsvaardigheden en laaggeletterdheid.

  Na de training weet je:

  • Wat beperkte gezondheidsvaardigheden zijn
  • Hoe je beperkte gezondheidsvaardigheden herken
  • Hoe je communiceert met een patiënt met beperkte gezondheidsvaardigheden.

  En ben je in staat om:

  • Je communicatie in een gesprek aan te passen naar de behoefte van de patiënt
  • Hulpmiddelen in te zetten om het gesprek te ondersteunen

  Iedere training zal maximaal 2,5 uur duren. We gaan vooral praktisch aan de slag. Hoe kun je alles wat je leert uit de voorbereiding vertalen naar de praktijk aan de balie. Wees niet bang, we gaan geen rollenspellen ‘en public’ doen! Wat we wel gaan doen is in groepjes aan de slag.

  Meer weten over de richtlijn Consultvoering? Kijk dan hier op de KNMP website

  CVRM
  Bloedverdunners in de praktijk
  Bloedverdunners in de praktijk 1024 768 KennisConnect

  Bloedverdunners in de praktijk

  Op het gebruik van bloedverdunners, ook wel anticoagulantia genoemd, kleeft een dubbel risico; de patiënten die deze geneesmiddelen gebruiken zijn kwetsbaar en de geneesmiddelen zelf brengen grote risico’s met zich mee. Vaak is er sprake van combinatietherapie of triple-therapie. Huisartsen weten niet altijd goed waarom middelen naast elkaar worden gebruikt. Informatie vanuit de specialist wordt als ‘waar’ overnemen. Stopdata zijn regelmatig onduidelijk. Het risico is dat een combinatie onterecht door gebruikt wordt. Met alle risico’s van dien. Hoe is de samenwerking bij jou in de apotheek met de huisarts en specialist? Hoe gaat jouw team om met stopdata? Vraagt jouw team genoeg door om bijwerkingen en medicatie-gerelateerde problemen in beeld te krijgen? Merk je dat zij vaak vervallen in een ‘standaard-riedel’ in plaats van een consult toegespitst op de patiënt?

  KennisConnect heeft een training over anticoagulantia ontwikkelt om apotheekteams bewust te maken van de risico’s omtrent deze geneesmiddelen en handvatten te geven om een gestructureerd consult hierover te voeren met de patiënt. Dit zal leiden tot het initiëren van interventies en uiteindelijk tot een verhoging van de patiëntveiligheid

  Na afloop van de training weet je:

  • Wat hemostase is en het verschil tussen primaire en secundaire hemostase.
  • Hoe een diep veneuze trombose ontstaat
  • Het verschil tussen de verschillende anticoagulantia
  • Hoe een duaal en Trippel therapie is opgebouwd
  • de risico’s voor de patiënt bij innemen van bloedverdunnende geneesmiddelen.

   

  En ben je in staat om:

  • Bewust bewakingssignalen af te handelen
  • Een goed start- en vervolgconsult te voeren rondom bloedverdunners.
  baxterproces
  De risico’s van het baxterproces
  De risico’s van het baxterproces 1024 683 KennisConnect

  De risico’s van het baxterproces

  Fouten in het medicatieproces leiden tot verminderde patiëntveiligheid. In onze training kwaliteitsdenken brengen zorgprofessionals eigen faalwijzen in kaartFaalwijzen zoals:  

  • afwijken van protocol  
  • foutief handelen.  

  In groepjes maken we een risico-analyse en onderzoeken we de consequenties van deze faalwijzen voor de patiënt. Waar in het proces kan het fout gaan? En is de fout meetbaar? Hoe groot is het gevaar voor de patiënt? Deze training brengt inzicht in eigen handelen en bewustwording 

  Na afloop van de training:

  • ben je je bewust van de risico’s van het baxterproces in de apotheek
  • weet je wat de gevolgen van jouw handelen zijn voor de patiënt
  • ben je je bewust van jouw essentiële rol als apothekersassistent
  training omgaan met parenteralia
  Training omgaan met parenteralia
  Training omgaan met parenteralia 1024 683 KennisConnect

  De risico’s bij het klaarmaken en toedienen van parenteralia

  In deze training leer je omgaan met parenteralia. Fouten in het medicatieproces leiden tot verminderde patiëntveiligheid. In onze training kwaliteitsdenken brengen zorgprofessionals eigen faalwijzen in kaartFaalwijzen zoals:  

  • afwijken van protocol  
  • foutief handelen.  

  In groepjes maken we een risico-analyse en onderzoeken we de consequenties van deze faalwijzen voor de patiënt. Waar in het proces kan het fout gaan? Hoe groot is het gevaar voor de patiënt? En is de fout meetbaar?Deze training brengt inzicht in eigen handelen en bewustwording 

  Na afloop van de training:

  • kun je een risico-analyse maken
  • weet je de risico’s van het klaarmaken en toedienen van parenteralia
  • weet je  de gevolgen van jouw handelen voor de patiënt
  • ben je je bewust van jouw essentiële rol
  slikproblemen bij ouderen
  Slikproblemen bij ouderen zichtbaar in beeld
  Slikproblemen bij ouderen zichtbaar in beeld 1024 770 KennisConnect

  Slikproblemen bij ouderen zichtbaar in beeld

  Bij een grote groep ouderen komen slikproblemen voor. Hoe herken je slikproblemen? Wat zijn de oorzaken? Welke gevolgen kunnen slikproblemen hebben? Hoe werken geneesmiddelen? En hoe kun je (adviseren om) zo veilig mogelijk medicatie toe te dienen? 

  Het herkennen van slikproblemen bij cliënten is essentieel voor het borgen van medicatieveiligheid. Deze training heeft als doel jou meer inzicht te geven in de gevolgen van slikproblemen, het herkennen van slikproblemen en adviezen bij het fijnmalen van medicatie. 

  Doel training: 

  • Inzicht in de gevolgen van slikproblemen en het herkennen ervan
  • Kennis over medicatie met langzame afgifte
  • Adviezen over veilig medicijngebruik bij slikproblemen.
  training kwaliteitsdenken
  De risico’s van het receptverwerkingsproces
  De risico’s van het receptverwerkingsproces 1024 683 KennisConnect

  Training kwaliteitsdenken: de risico’s van receptverwerking

  Fouten in het medicatieproces leiden tot verminderde patiëntveiligheid. In onze training kwaliteitsdenken brengen zorgprofessionals eigen faalwijzen in kaartFaalwijzen zoals:  

  • afwijken van protocol  
  • foutief handelen.  

  In groepjes maken we een risico-analyse en onderzoeken we de consequenties van deze faalwijzen voor de patiënt. Waar in het proces kan het fout gaan? Hoe groot is het gevaar voor de patiënt? En is de fout meetbaar?Deze training brengt inzicht in eigen handelen en bewustwording 

  Na afloop van de training:

  • ben je je bewust van de risico’s van het receptverwerkingsproces in de apotheek
  • weet je wat de gevolgen van jouw handelen zijn voor de patiënt
  • ben je je bewust van jouw essentiële rol als apothekersassistent
  Wij gebruiken cookies om het surfgedrag op de website te analyseren.