Masterclass trainingen

training psychologische veiligheid
Jouw invloed op psychologische veiligheid in de apotheek
Jouw invloed op psychologische veiligheid in de apotheek 1024 616 KennisConnect

Jouw invloed op psychologische veiligheid in de apotheek

Als je wilt dat binnen jouw team positiviteit de norm is, op respectvolle wijze wordt samengewerkt en iedereen openstaat voor het geven en ontvangen van feedback dan is psychologische veiligheid een belangrijke randvoorwaarde. En daarin kunnen kleine dingen, grote impact hebben. Een belangrijk kenmerk van een sterk team met goede samenwerking is dat er binnen het team een positieve cultuur bestaat. Een cultuur waarin positiviteit de norm is, het veilig is om jezelf te zijn en te zeggen wat je wilt zeggen. Rechtstreeks tegen de persoon die het aangaat. Met respect voor jezelf en de ander. En met het doel om de kwaliteit van de samenwerking verder te verbeteren.

Klinkt allemaal heel logisch, toch?

Toch is de praktijk anders. Regelmatig wordt er meer over elkaar gepraat dan met elkaar. En dan is de insteek doorgaans niet positief. Kleine roddels, grote roddels, we horen ze allemaal wel eens voorbijkomen. In hoeverre stap jij zelf, als leidinggevende, naar een teamlid toe om je feedback te geven? Wat kun jij doen om ervoor te zorgen dat er in je team wel de veiligheid bestaat problemen bespreekbaar te maken?

In de training Psychologische veiligheid in de apotheek leer je hoe je zorgt voor een werkcultuur waarin:

 • Het normaal is om problemen te benoemen en aan te pakken, zonder aanziens des persoons
 • Teamleden durven om fouten toe te geven, en hulp durven vragen om ervan te leren
 • Iedereen er mag zijn, met diens eigenheid, unieke vaardigheden en talenten
 • En niemand elkaar tegenwerkt.
 • Zodat je team sterker wordt en meer zelfsturend kan zijn.

Je volgt de training met maximaal veertien collega-apothekers. Je leert van elkaar en elkaars praktijk.

Programma
De training bestaat uit één dag op locatie. Voorafgaand aan de training krijgt jouw team de gelegenheid om (digitaal) een vijftal vragen in te vullen. Zo brengen we de psychologische veiligheid op dat moment in kaart. Deze meting is anoniem en doen we alleen als jij dat wil. Geen enkele verplichting dus.

 Leerdoelen
Na de training weet je:

 • Wat psychologische veiligheid is en hoe je het inzet
 • Een veilige omgeving en cultuur te maken zodat je een verandering in gang kan zetten
 • Hoe je een gesprek start over psychologische veiligheid met je team

En ben je:

 • Bewust van wat er speelt in je team en welke impact dat heeft
 • In staat je in te leven in de beleving van je teamleden
 • Bewust over hoe jijzelf conflicten aangaat.

 

Deze masterclass organiseren we samen met:

Ik meld mij aan voor deze masterclass

  Selecteer hieronder een datum of data:

  Psychologische veiligheid in de apotheek  samen beslissen over bijwerkingen
  Samen beslissen over bijwerkingen
  Samen beslissen over bijwerkingen 780 558 KennisConnect

  Samen beslissen over bijwerkingen

  Een belangrijk onderdeel van jouw werk als (ziekenhuis)apotheker is het herkennen van bijwerkingen en vervolgens samen met je patiënt beslissen hoe hiermee om te gaan. In sommige gevallen is een bijwerking te voorkomen. Maar het komt ook vaak genoeg voor dat dit niet het geval is. Hoe een patiënt hiermee omgaat, hangt sterk af van de situatie. En ook jouw rol als zorgverlener is bepalend voor de mate waarin een patiënt een bijwerking accepteert. Motiverende gespreksvoering kan je hierbij helpen.

  In deze training komen veel voorkomende bijwerkingen aan bod en leer je hoe je deze kunt herkennen. Daarnaast is er veel aandacht voor het gesprek met de patiënt. Hoe ga je om met emoties van de patiënt? Hoe kun je een patiënt motiveren om therapietrouw te zijn? In welke situaties kunnen apothekersassistenten het gesprek met de patiënt voeren en wanneer is de inbreng van een apotheker van meerwaarde? Tijdens de training samen beslissen over bijwerkingen krijg je inzicht in je eigen overtuigingen en belemmeringen en hoe deze van invloed zijn bij het gesprek met de patiënt.

  Farmaceutische patiëntenzorg met Hoofd & Hart

  Deze training richt zich op (ziekenhuis)apothekers die willen werken aan professionele & persoonlijke ontwikkeling; deze zijn namelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit alles met de intentie om optimale farmaceutische patiëntenzorg te leveren. Farmaceutische patiëntenzorg met Hoofd en Hart gaat over het toepassen van kennis (hoofd) afgestemd op je gevoel (hart). Er wordt gewerkt met kleine groepen (maximaal 15 deelnemers) zodat een veilig klimaat ontstaat en er veel ruimte is om te oefenen.

  Gedurende elke bijeenkomst is er ruimte voor zelfreflectie en inbreng van eigen vraagstelling en knelpunten. Er wordt gewerkt met kleine groepen (maximaal 15 deelnemers) zodat een veilig klimaat ontstaat en er veel ruimte is om te oefenen. Naast deze training bieden we ook de volgende trainingen aan, waarbij farmaceutische patiëntenzorg met Hoofd en Hart centraal staat:

  Deze masterclass organiseren we samen met

  • Marjolijn Duisenberg, ziekenhuisapotheker en coach bij Zorgmuse

   Ik meld mij aan voor deze masterclass

   kies gewenste datum   medicatiebegeleiding in de 1e en 2e lijn
   Medicatiebegeleiding in de 1e en 2e lijn
   Medicatiebegeleiding in de 1e en 2e lijn 780 553 KennisConnect

   Medicatiebegeleiding in de 1e en 2e lijn

   De kern van medicatiebegeleiding is het vormen van farmaceutisch advies toegespitst op de individuele patiënt. Op basis van richtlijnen, medicatiebewakingssignalen en patiëntkarakteristieken intervenieer jij als (ziekenhuis)apotheker om geneesmiddel gerelateerde problemen te verminderen of zelfs te voorkomen. In principe baseert elke apotheker zijn of haar advies op de laatste inzichten. Dit betekent (helaas) niet dat alle adviezen eenduidig zijn. In de praktijk komt het voor dat adviezen elkaar tegenspreken wat uiteindelijk resulteert in verwarring op de werkvloer.

   De mate waarin adviezen tegenstrijdig lijken heeft te maken met context van de patiënt. In acute situaties kan een arts bijvoorbeeld besluiten om toch een gecontraïndiceerd geneesmiddel in te zetten. Een relevante interactie in de thuissituatie, is bij monitoring in het ziekenhuis vaak minder relevant. Naast verschil in context, spelen factoren als samenwerking en communicatie ook een rol in de wijze waarop een advies tot stand komt. Een voorbeeld hiervan is het toedienen van intraveneuze medicatie in de thuissituatie. Het formuleren van een farmaceutisch advies over de dosering, toediensnelheid en houdbaarheid van het infuus alleen is dan onvoldoende. Intensieve samenwerking tussen verschillende zorgverleners is noodzakelijk om de medicatiebegeleiding goed te laten verlopen. Tijdens deze training krijg je aan de hand van casuïstiek uitleg over de verschillen in medicatiebegeleiding in de 1e en 2e lijn. Ook is er aandacht voor effectief samenwerken en het kunnen reflecteren op het eigen handelen.

   Farmaceutische patiëntenzorg met Hoofd & Hart

   Deze training richt zich op (ziekenhuis)apothekers die willen werken aan professionele & persoonlijke ontwikkeling; deze zijn namelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit alles met de intentie om optimale farmaceutische patiëntenzorg te leveren. Farmaceutische patiëntenzorg met Hoofd en Hart gaat over het toepassen van kennis (hoofd) afgestemd op je gevoel (hart). Er wordt gewerkt met kleine groepen (maximaal 15 deelnemers) zodat een veilig klimaat ontstaat en er veel ruimte is om te oefenen.

   Gedurende elke bijeenkomst is er ruimte voor zelfreflectie en inbreng van eigen vraagstelling en knelpunten. Er wordt gewerkt met kleine groepen (maximaal 15 deelnemers) zodat een veilig klimaat ontstaat en er veel ruimte is om te oefenen. Naast deze training bieden we ook de volgende trainingen aan, waarbij farmaceutische patiëntenzorg met Hoofd en Hart centraal staat:

   Deze masterclass organiseren we samen met

   • Marjolijn Duisenberg, ziekenhuisapotheker en coach bij Zorgmuse

   Ik meld mij aan voor deze masterclass

    Selecteer hieronder een datum of data:

    Kies gewenste datum    farmaceutisch redeneren
    Farmaceutisch redeneren
    Farmaceutisch redeneren 777 554 KennisConnect

    Farmaceutisch redeneren

    Farmaceutisch redeneren is het proces waarbij je een afgewogen behandeladvies formuleert passend bij de situatie van de patiënt. Tijdens de opleiding en nascholing is er vooral aandacht voor het “technisch redeneren”. Hierbij is aandacht voor fysiologie, pathofysiologie, farmacologie en farmacotherapie. Minder aandacht is er voor het “emotionele redeneren”. Maar hoe kom je tot een behandeladvies als de geboden kaders niet toereikend zijn, je snel moet beslissen of de communicatie met de patiënt of zorgprofessionals niet goed verloopt?

    Onzekerheid is een onmisbaar aspect van het farmaceutisch redeneren. Juist door het even niet te weten ga je op zoek naar meerdere opties en voorkom je tunnelvisie. Ook de zeer ervaren apotheker loopt regelmatig tegen ingewikkelde situaties aan, waarin hij/zij even niet weet wat hem/haar te doen staat. Pas wanneer je deze onzekerheid herkent en erkent, groei je als zorgprofessional. Tijdens deze training krijg je aan de hand van casuïstiek uitleg over de systematiek van het farmaceutisch redeneren. Ook is er aandacht voor de onbewustere processen die van belang zijn, zoals communicatiestijlen, overtuigingen en het kunnen reflecteren op het eigen handelen.

    Farmaceutische patiëntenzorg met Hoofd & Hart

    Deze training richt zich op (ziekenhuis)apothekers die willen werken aan professionele & persoonlijke ontwikkeling; deze zijn namelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit alles met de intentie om optimale farmaceutische patiëntenzorg te leveren. Farmaceutische patiëntenzorg met Hoofd en Hart gaat over het toepassen van kennis (hoofd) afgestemd op je gevoel (hart). Er wordt gewerkt met kleine groepen (maximaal 15 deelnemers) zodat een veilig klimaat ontstaat en er veel ruimte is om te oefenen.

    Gedurende elke bijeenkomst is er ruimte voor zelfreflectie en inbreng van eigen vraagstelling en knelpunten. Er wordt gewerkt met kleine groepen (maximaal 15 deelnemers) zodat een veilig klimaat ontstaat en er veel ruimte is om te oefenen. Naast deze training bieden we ook de volgende trainingen aan, waarbij farmaceutische patiëntenzorg met Hoofd en Hart centraal staat:

    Deze masterclass organiseren we samen met

    • Marjolijn Duisenberg, ziekenhuisapotheker en coach bij Zorgmuse

    Ik meld mij aan voor deze masterclass

     Selecteer hieronder een datum of data:

     Farmaceutisch redeneren     masterclass voor apothekers
     Masterclass Effectief leiderschap begint bij jezelf
     Masterclass Effectief leiderschap begint bij jezelf 1024 566 KennisConnect

     Masterclass Effectief Leiderschap begint bij jezelf

     Een (management)team met mensen die verantwoordelijkheid nemen, keuzes durven maken en elkaar aanspreken klinkt als een utopie. Toch is het mogelijk en dat begint bij jezelf. Alleen daar heb je invloed op. Ben je bereid om in de spiegel te kijken? Jezelf eens goed in de ogen kijken. Wat is jouw invloed op het team? Belemmeren jouw patronen de teamdynamiek? Wat zijn je talenten en blinde vlekken? En hoe haal je het beste uit jezelf zonder dat je jezelf daarbij verliest?

     Deze 3-daagse masterclass richt zich op (ziekenhuis-) apothekers die willen werken aan professionele & persoonlijke ontwikkeling; deze zijn namelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Doordat je jezelf beter leert kennen kun je meer jouw authentieke pad volgen, je grenzen aangeven en jouw visie delen. Je komt terug van deze training met veel nieuwe ideeën en energie om volgens jouw eigen (professionele) waarden te leven. Gedurende elke bijeenkomst is er ruimte voor zelfreflectie en inbreng van eigen vraagstelling en knelpunten.

     Na afloop van de masterclass heb je:

     • je professionele netwerk versterkt door met vakgenoten ervaringen, professionele normen & waarden en kennis te delen.
     • je spectrum aan opvattingen en oplossingsmogelijkheden voor actuele vraagstukken en/of problemen uit de eigen praktijk vergroot.
     • inzicht je eigen (belemmerende) patronen.
     • inzicht in jouw persoonlijke en professionele kernwaarden
     • inzicht in jouw leiderschapsstijl zodat je op een authentieke wijze jouw koers kunt bepalen
     • inzicht in je drijfveren, patronen en onderstromen die jouw communicatiestijl beïnvloeden
     • het functioneren als professional op het gebied van samenwerking, communicatie, organisatie en management versterkt.

     Accreditatie

     De masterclass is geaccrediteerd met 18 punten voor openbaar apothekers en 15 punten voor ziekenhuisapothekers. De CanMEDs zijn als volgt verdeeld:

     • Communicatie (communicator) 40%
     • Samenwerking (collaborator) 40%
     • Organisatie (leader) 20%

     Deze masterclass organiseren we samen met:

     Ik meld mij aan voor deze masterclass      Meer over Marieke en Carolien

      Marieke is sinds 2000 ziekenhuisapotheker, waarna ze gepromoveerd is en gewerkt heeft in verschillende ziekenhuizen. Op dit moment is ze hoofd apotheek in ziekenhuis Rivierenland. In 2018 besloot ze haar al lang bestaande interesse (communicatie en psychologie) verder op te pakken door een 2-jarige communicatieopleiding te volgen.  Deze heeft ze inmiddels met veel plezier afgerond. Graag had ze dat wat ze o.a. in deze opleiding heeft geleerd al veel eerder gehoord. Daarom wil ze dit nu graag verder verspreiden.

       

      Carolien behaalde in 2001 haar Mastertitel (MSc) Bedrijfskunde (General Management) aan Nyenrode Business Universiteit en is sindsdien actief in het internationale gebied van sales, HRM en marketing. Ook heeft zij als docent ruim 8 jaar colleges verzorgd voor de faculteit Accountancy, Finance & Marketing aan de University of Aruba. Zij is daarnaast internationaal erkend Yoga Alliance E-RYT500 yoga-instructeur en oprichtster van Yoga bij Lien. Haar gepassioneerde en mensgerichte levenshouding wordt weerspiegeld in haar stijl van lesgeven, die door studenten wordt omschreven als respectvol, down-to-earth en inspirerend.

      professionaliseringsdagen
      Professionaliseringsdagen
      Professionaliseringsdagen 780 585 KennisConnect

      Professionaliseringsdagen voor apothekers

      Op veler verzoek hebben we een vervolg ontwikkeld op de 3-daagse Masterclass Persoonlijke Ontwikkeling & Leiderschap! De professionaliseringsdagen zijn bedoeld om je weer bewust te maken van de elementen denken, doen en voelen in jouw werk- en leefstijl.

      Hoe communiceer je effectief met je directe collega’s, huisartsen, medisch specialisten en de patiënt? Ben je in staat om je optimaal af te stemmen met je multidisciplinaire werkomgeving om jouw (farmaceutische) boodschap over te brengen?
      Deze professionaliseringsdagen zijn voor (ziekenhuis-)apothekers die willen werken aan professionele & persoonlijke ontwikkeling; deze zijn namelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit alles met de intentie om de patiënt optimaal van dienst te kunnen zijn.
      Gedurende elke bijeenkomst is er ruimte voor zelfreflectie en inbreng van eigen vraagstelling en knelpunten.

      Deze masterclass organiseren we samen met:

       

      Ik meld mij aan voor deze masterclass

       29 & 30 juni 2022


       Wij gebruiken cookies om het surfgedrag op de website te analyseren.