Masterclass trainingen

samen beslissen over bijwerkingen
Samen beslissen over bijwerkingen
Samen beslissen over bijwerkingen 780 558 KennisConnect

Samen beslissen over bijwerkingen

Een belangrijk onderdeel van jouw werk als (ziekenhuis)apotheker is het herkennen van bijwerkingen en vervolgens samen met je patiënt beslissen hoe hiermee om te gaan. In sommige gevallen is een bijwerking te voorkomen. Maar het komt ook vaak genoeg voor dat dit niet het geval is. Hoe een patiënt hiermee omgaat, hangt sterk af van de situatie. En ook jouw rol als zorgverlener is bepalend voor de mate waarin een patiënt een bijwerking accepteert. Motiverende gespreksvoering kan je hierbij helpen.

In deze training komen veel voorkomende bijwerkingen aan bod en leer je hoe je deze kunt herkennen. Daarnaast is er veel aandacht voor het gesprek met de patiënt. Hoe ga je om met emoties van de patiënt? Hoe kun je een patiënt motiveren om therapietrouw te zijn? In welke situaties kunnen apothekersassistenten het gesprek met de patiënt voeren en wanneer is de inbreng van een apotheker van meerwaarde? Tijdens de training samen beslissen over bijwerkingen krijg je inzicht in je eigen overtuigingen en belemmeringen en hoe deze van invloed zijn bij het gesprek met de patiënt.

Farmaceutische patiëntenzorg met Hoofd & Hart

Deze training richt zich op (ziekenhuis)apothekers die willen werken aan professionele & persoonlijke ontwikkeling; deze zijn namelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit alles met de intentie om optimale farmaceutische patiëntenzorg te leveren. Farmaceutische patiëntenzorg met Hoofd en Hart gaat over het toepassen van kennis (hoofd) afgestemd op je gevoel (hart). Er wordt gewerkt met kleine groepen (maximaal 15 deelnemers) zodat een veilig klimaat ontstaat en er veel ruimte is om te oefenen.

Gedurende elke bijeenkomst is er ruimte voor zelfreflectie en inbreng van eigen vraagstelling en knelpunten. Er wordt gewerkt met kleine groepen (maximaal 15 deelnemers) zodat een veilig klimaat ontstaat en er veel ruimte is om te oefenen. Naast deze training bieden we ook de volgende trainingen aan, waarbij farmaceutische patiëntenzorg met Hoofd en Hart centraal staat:

Deze masterclass organiseren we samen met

 • Marjolijn Duisenberg, ziekenhuisapotheker en coach bij Zorgmuse

 Ik meld mij aan voor deze masterclass

  kies gewenste datum  medicatiebegeleiding in de 1e en 2e lijn
  Medicatiebegeleiding in de 1e en 2e lijn
  Medicatiebegeleiding in de 1e en 2e lijn 780 553 KennisConnect

  Medicatiebegeleiding in de 1e en 2e lijn

  De kern van medicatiebegeleiding is het vormen van farmaceutisch advies toegespitst op de individuele patiënt. Op basis van richtlijnen, medicatiebewakingssignalen en patiëntkarakteristieken intervenieer jij als (ziekenhuis)apotheker om geneesmiddel gerelateerde problemen te verminderen of zelfs te voorkomen. In principe baseert elke apotheker zijn of haar advies op de laatste inzichten. Dit betekent (helaas) niet dat alle adviezen eenduidig zijn. In de praktijk komt het voor dat adviezen elkaar tegenspreken wat uiteindelijk resulteert in verwarring op de werkvloer.

  De mate waarin adviezen tegenstrijdig lijken heeft te maken met context van de patiënt. In acute situaties kan een arts bijvoorbeeld besluiten om toch een gecontraïndiceerd geneesmiddel in te zetten. Een relevante interactie in de thuissituatie, is bij monitoring in het ziekenhuis vaak minder relevant. Naast verschil in context, spelen factoren als samenwerking en communicatie ook een rol in de wijze waarop een advies tot stand komt. Een voorbeeld hiervan is het toedienen van intraveneuze medicatie in de thuissituatie. Het formuleren van een farmaceutisch advies over de dosering, toediensnelheid en houdbaarheid van het infuus alleen is dan onvoldoende. Intensieve samenwerking tussen verschillende zorgverleners is noodzakelijk om de medicatiebegeleiding goed te laten verlopen. Tijdens deze training krijg je aan de hand van casuïstiek uitleg over de verschillen in medicatiebegeleiding in de 1e en 2e lijn. Ook is er aandacht voor effectief samenwerken en het kunnen reflecteren op het eigen handelen.

  Farmaceutische patiëntenzorg met Hoofd & Hart

  Deze training richt zich op (ziekenhuis)apothekers die willen werken aan professionele & persoonlijke ontwikkeling; deze zijn namelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit alles met de intentie om optimale farmaceutische patiëntenzorg te leveren. Farmaceutische patiëntenzorg met Hoofd en Hart gaat over het toepassen van kennis (hoofd) afgestemd op je gevoel (hart). Er wordt gewerkt met kleine groepen (maximaal 15 deelnemers) zodat een veilig klimaat ontstaat en er veel ruimte is om te oefenen.

  Gedurende elke bijeenkomst is er ruimte voor zelfreflectie en inbreng van eigen vraagstelling en knelpunten. Er wordt gewerkt met kleine groepen (maximaal 15 deelnemers) zodat een veilig klimaat ontstaat en er veel ruimte is om te oefenen. Naast deze training bieden we ook de volgende trainingen aan, waarbij farmaceutische patiëntenzorg met Hoofd en Hart centraal staat:

  Deze masterclass organiseren we samen met

  • Marjolijn Duisenberg, ziekenhuisapotheker en coach bij Zorgmuse

  Ik meld mij aan voor deze masterclass

   Selecteer hieronder een datum of data:

   Kies gewenste datum   farmaceutisch redeneren
   Farmaceutisch redeneren
   Farmaceutisch redeneren 777 554 KennisConnect

   Farmaceutisch redeneren

   Farmaceutisch redeneren is het proces waarbij je een afgewogen behandeladvies formuleert passend bij de situatie van de patiënt. Tijdens de opleiding en nascholing is er vooral aandacht voor het “technisch redeneren”. Hierbij is aandacht voor fysiologie, pathofysiologie, farmacologie en farmacotherapie. Minder aandacht is er voor het “emotionele redeneren”. Maar hoe kom je tot een behandeladvies als de geboden kaders niet toereikend zijn, je snel moet beslissen of de communicatie met de patiënt of zorgprofessionals niet goed verloopt?

   Onzekerheid is een onmisbaar aspect van het farmaceutisch redeneren. Juist door het even niet te weten ga je op zoek naar meerdere opties en voorkom je tunnelvisie. Ook de zeer ervaren apotheker loopt regelmatig tegen ingewikkelde situaties aan, waarin hij/zij even niet weet wat hem/haar te doen staat. Pas wanneer je deze onzekerheid herkent en erkent, groei je als zorgprofessional. Tijdens deze training krijg je aan de hand van casuïstiek uitleg over de systematiek van het farmaceutisch redeneren. Ook is er aandacht voor de onbewustere processen die van belang zijn, zoals communicatiestijlen, overtuigingen en het kunnen reflecteren op het eigen handelen.

   Farmaceutische patiëntenzorg met Hoofd & Hart

   Deze training richt zich op (ziekenhuis)apothekers die willen werken aan professionele & persoonlijke ontwikkeling; deze zijn namelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit alles met de intentie om optimale farmaceutische patiëntenzorg te leveren. Farmaceutische patiëntenzorg met Hoofd en Hart gaat over het toepassen van kennis (hoofd) afgestemd op je gevoel (hart). Er wordt gewerkt met kleine groepen (maximaal 15 deelnemers) zodat een veilig klimaat ontstaat en er veel ruimte is om te oefenen.

   Gedurende elke bijeenkomst is er ruimte voor zelfreflectie en inbreng van eigen vraagstelling en knelpunten. Er wordt gewerkt met kleine groepen (maximaal 15 deelnemers) zodat een veilig klimaat ontstaat en er veel ruimte is om te oefenen. Naast deze training bieden we ook de volgende trainingen aan, waarbij farmaceutische patiëntenzorg met Hoofd en Hart centraal staat:

   Deze masterclass organiseren we samen met

   • Marjolijn Duisenberg, ziekenhuisapotheker en coach bij Zorgmuse

   Ik meld mij aan voor deze masterclass

    Selecteer hieronder een datum of data:

    Farmaceutisch redeneren    masterclass voor apothekers
    3-daagse masterclass voor (ziekenhuis)apothekers
    3-daagse masterclass voor (ziekenhuis)apothekers 1024 566 KennisConnect

    Masterclass Persoonlijke Ontwikkeling en Leiderschap

    Hoe communiceer je effectief met je directe collega’s, huisartsen, medisch specialisten en de patiënt? Ben jij in staat om optimaal af te stemmen met je multidisciplinaire werkomgeving, om jouw (farmaceutische) boodschap over te brengen? Wat zijn jouw professionele kernwaarden en hoe verhouden deze zich ten opzichte van je eigen persoon? En hoe haal je het beste uit jezelf zonder dat je jezelf daarbij verliest? Deze 3-daagse masterclass richt zich op (ziekenhuis-) apothekers die willen werken aan professionele en persoonlijke ontwikkeling. Beiden zijn namelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. We doen de masterclass in kleine groepen van maximaal 11 deelnemers. Op deze manier creëren we een veilige, vertrouwde omgeving.

    Na afloop van de masterclass heb je:

    • je professionele netwerk versterkt. Door het delen en versterken van ervaringen, professionele normen en waarden en kennis met vakgenoten
    • diepgaander inzicht in (de balans in) jouw persoonlijke en professionele kernwaarden gekregen aan de hand van de theorie en de oefeningen
    • inzicht in hoe je kernkwaliteiten en kernkwadrant in kunt zetten in het dagelijks leven en bij functioneringsgesprekken
    • kennis van leiderschapsvaardigheden om een team te motiveren en stimuleren

    Deze masterclass organiseren we samen met:

     

    Ik meld mij aan voor deze masterclass     Meer over Marieke en Carolien

     Marieke is sinds 2000 ziekenhuisapotheker, waarna ze gepromoveerd is en gewerkt heeft in verschillende ziekenhuizen. Op dit moment is ze hoofd apotheek in ziekenhuis Rivierenland. In 2018 besloot ze haar al lang bestaande interesse (communicatie en psychologie) verder op te pakken door een 2-jarige communicatieopleiding te volgen.  Deze heeft ze inmiddels met veel plezier afgerond. Graag had ze dat wat ze o.a. in deze opleiding heeft geleerd al veel eerder gehoord. Daarom wil ze dit nu graag verder verspreiden.

      

     Carolien behaalde in 2001 haar Mastertitel (MSc) Bedrijfskunde (General Management) aan Nyenrode Business Universiteit en is sindsdien actief in het internationale gebied van sales, HRM en marketing. Ook heeft zij als docent ruim 8 jaar colleges verzorgd voor de faculteit Accountancy, Finance & Marketing aan de University of Aruba. Zij is daarnaast internationaal erkend Yoga Alliance E-RYT500 yoga-instructeur en oprichtster van Yoga bij Lien. Haar gepassioneerde en mensgerichte levenshouding wordt weerspiegeld in haar stijl van lesgeven, die door studenten wordt omschreven als respectvol, down-to-earth en inspirerend.

     systemisch werken
     Masterclass systemisch werken in de zorg
     Masterclass systemisch werken in de zorg 780 780 KennisConnect

     Masterclass systemisch werken in de zorg

     Waarom is het altijd dezelfde collega die met de hakken in het zand gaat als er iets dreigt te veranderen? Wat maakt dat je een ongemakkelijk gevoel krijgt bij alleen al het lezen van de naam van die ene patiënt? Kun je werk en privé wel gescheiden houden? En wat doet dit met je werk-privébalans?

      Mensen leven, leren en ontwikkelen zich in verschillende systemen. Je familie is zo’n systeem, maar ook je gezin, je werk, de vereniging waar je lid van bent of sociale omgeving. Je kunt zelfs naar de wereld om je heen kijken als systeem. Alle systemen kennen een eigen dynamiek, een systeemdynamiek, met invloed op het eigen systeem en de systemen daaromheen. Veel van onze bewuste en vooral onbewuste patronen en (belemmerende) overtuigingen vinden hun oorsprong in de systemen waarin we zijn opgegroeid. Dit maakt dat je ‘doet wat je doet’ en dat je ‘denkt zoals je denkt’.

     In deze interactieve nascholing maak je kennis met systemen en leer je vanuit systemen te kijken naar vragen, situaties en problemen. Dat betekent niet dat we op zoek gaan naar de precieze inhoud van de vraag, maar naar de systemische achtergrond ervan. Wat is de context van de vraag? Waar is of was dit probleem ooit een oplossing voor? Wat is de geschiedenis van dit systeem? Je maakt kennis met je eigen familie- en organisatiesysteem en leert die van anderen (h)erkennen. Alleen als je jouw eigen plek in een systeem helder hebt, sta je – om het populair te zeggen – in je kracht. Hierdoor sta je meer in verbinding met anderen, waardoor je in staat ben om effectiever en krachtiger te communiceren, een goede energiebalans te houden en je soepeler in en tussen systemen te bewegen.

     De trainers die je tijdens deze 3 dagen bijstaan nemen je mee in de theoretische kaders van systemisch denken, maar gaan vooral praktisch met je aan de slag met oefeningen en reflectie.

     Wanneer je bewuster bent van de systemen waar je deel vanuit maakt, zul je merken dat het je energie gaat opleveren. En daarvan profiteer niet alleen jij, maar ook de systemen waar je deel vanuit maakt. Ongeacht of dit nu je werk, familie, sportvereniging of oude jaarclub is.

     Programma systemisch werken in de zorg

     Voor alle theorie geldt dat deze terugkomt in de oefeningen om ook echt te ervaren wat deze inhouden. Hierdoor ontstaat een aangename mix, waardoor je niet alleen luistert maar ook veel zelf aan de slag gaat! Deze masterclass is nadrukkelijk een introductie in het systemisch werk, bedoelt als zaadje om te laten ontkiemen…

     Dag 1

     Interactieve kennismaking met elkaar en met het systemisch gedachtegoed en de oorsprong hiervan. We leren genogrammen interpreteren en maken kennis met de fundamenten van de systeemtheorie. We oefenen met ‘systemisch waarnemen’ en maken kennis met de systemische principes en overlevingsmechanismen.

     Dag 2

     Patronen spelen een belangrijke rol binnen het systemisch werken en daarmee in ieders leven. We staan stil bij de achtergrond en ervaren ook hoe deze patronen invloed op ons en onze systemen hebben. De 6 patronen in het systemisch werk hebben een belangrijke functie en toch hebben we er vaak ‘last’ van. We staan dus ook stil bij hoe je voorbij patronen kunt groeien.

     Dag 3

     Deze dag staat in het teken van de wederkerige interactie tussen jou en je systemen. We verdiepen ons in de kunst van het helpen en de rol van empathie. Ook staan we stil bij de gave van het nemen of het ontvangen. We bespreken en ervaren de dynamiek van de stroming die er binnen en tussen systemen bestaat. Verdere verdieping vinden we in erkenning, misschien wel het moeilijkste dat er binnen systemisch werk is en daarom oefenen we daar ook mee voor we gezamenlijk afsluiten.

     Trainers

     Ralph de Backer is opgeleid als openbaar apotheker en volgde meerdere opleidingen als systemisch coach. Hij verdiept zich daarnaast – als promovendus – in de fundamenten van het systemisch gedachtegoed. Alles vanuit de drijfveer om mensen beter te maken. Deze training stelt hem in staat om anderen te laten kennismaken met systemisch gedachtegoed, wat hem onder meer heel veel kracht en rust heeft gebracht.

     Marlies Schippers is opgeleid als apotheker, onderzoeker en psychodynamisch coach. De afgelopen jaren heeft ze veel inzichten gekregen op het gebied van communicatie, zelfontwikkeling en systemisch werk. Het resultaat? Een fijner, lichter leven. En dit geeft ze graag door.

     Ik meld mij aan voor deze masterclass      professionaliseringsdagen
      Professionaliseringsdagen
      Professionaliseringsdagen 780 585 KennisConnect

      Professionaliseringsdagen voor apothekers

      Op veler verzoek hebben we een vervolg ontwikkeld op de 3-daagse Masterclass Persoonlijke Ontwikkeling & Leiderschap! De professionaliseringsdagen zijn bedoeld om je weer bewust te maken van de elementen denken, doen en voelen in jouw werk- en leefstijl.

      Hoe communiceer je effectief met je directe collega’s, huisartsen, medisch specialisten en de patiënt? Ben je in staat om je optimaal af te stemmen met je multidisciplinaire werkomgeving om jouw (farmaceutische) boodschap over te brengen?
      Deze professionaliseringsdagen zijn voor (ziekenhuis-)apothekers die willen werken aan professionele & persoonlijke ontwikkeling; deze zijn namelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit alles met de intentie om de patiënt optimaal van dienst te kunnen zijn.
      Gedurende elke bijeenkomst is er ruimte voor zelfreflectie en inbreng van eigen vraagstelling en knelpunten.

      Deze masterclass organiseren we samen met:

       

      Ik meld mij aan voor deze masterclass

       29 & 30 juni 2022


       Wij gebruiken cookies om het surfgedrag op de website te analyseren.