Persoonlijke ontwikkeling voor teams

Coaching
Coaching
Coaching 1024 1024 KennisConnect

Coaching

Tijdens een coaching traject werken we samen aan het behalen van jouw persoonlijke doelen. Een doel kan zijn om bijvoorbeeld beter te communiceren, maar ook om weerbaarder te worden of assertiever. Samen bepalen we de persoonlijke doelen van het coaching traject. Eventueel aangevuld met het doel van de opdrachtgever.

Veilige en vertrouwde omgeving

We hechten grote waarde aan een veilige en vertrouwde omgeving tijdens het coaching traject. Om te kunnen reflecteren is het namelijk van essentieel belang dat je volledig jezelf kunt zijn. Soms vragen we je om tijdens een intervisiebijeenkomst een stapje buiten je comfortzone te gaan. Zo leer je aanspraak te doen op ‘andere delen’ van jezelf en verruim je je kijk op situaties.

Vanzelfsprekend staan we voor een persoonlijke benadering en een open sfeer.

Ons aanbod 

Een coaching traject bestaat uit 5 tot 10 sessies van ongeveer 1,5 uur. We bieden coaching in een veilige omgeving buiten de eigen werkplek van de coachee. Het is vertrouwelijk, we delen de inhoud van de sessies niet met de opdrachtgever. Met de coachee gaan we aan het werk met de onderstroom, dus alles wat je niet ziet. Door dat te doen, zal het gedrag dat je wel ziet (de bovenstroom) ook veranderen.

Wil je samen met je team werken aan jouw functioneren en dat van het team? Kijk dan eens naar de mogelijkheden van intervisie.

Intervisie
Intervisie
Intervisie 1024 1024 KennisConnect

Intervisie

Met intervisie krijg je inzicht in je eigen gedrag in voor jou lastige situaties. Door bewust te zijn van je eigen handelen krijg je meer grip op situaties en ben je in staat om meer invloed hierop uit te oefenen. 

Veilige en vertrouwde omgeving

We hechten grote waarde aan een veilige en vertrouwde omgeving tijdens de intervisie. Om te kunnen reflecteren is het namelijk van essentieel belang dat je volledig jezelf kunt zijn. Soms vragen we je om tijdens een intervisiebijeenkomst een stapje buiten je comfortzone te gaan. Zo leer je aanspraak te doen op ‘andere delen’ van jezelf en verruim je je kijk op situaties.

Vanzelfsprekend staan we voor een persoonlijke benadering en een open sfeer.

Opzet intervisie 

Voordat je naar de intervisie komt, denk je na over een casus die je kunt inbrengen. Tijdens de intervisiebijeenkomst is er ruimte voor 2 casussen. De intervisie wordt begeleid door Marlies of Rianne. We zorgen voor een gestructureerd verloop met een persoonlijk karakter. De techniek die we toepassen kan per keer verschillen. 

Ons aanbod

De intervisie bestaat uit minimaal twee bijeenkomsten per jaar. Waarom we dit zo doen? Wij vinden openheid en vertrouwen erg belangrijk en dat bereiken we niet met 1 sessie. De intervisiebijeenkomst duurt maximaal 3 uur per sessie. We geven de voorkeur aan een locatie buiten de eigen apotheek, zo ben je echt even weg van het werk en kun je je richten op jezelf. 

kernwaarden
Kernwaarden
Kernwaarden 1024 682 KennisConnect

Kernwaarden

Kernwaarden zijn waarden die jij het meest belangrijk vindt in het leven. Waar jij voor staat. Iedereen heeft waarden, alleen niet iedereen heeft ze helder. Het helder hebben van je waarden geeft je focus en helpt je bij het maken van keuzes, het stellen van doelen en het oplossen van problemen. Als je werkomgeving niet aansluit bij jouw waarden geeft dat een ontevreden gevoel. Je kunt je stuurloos voelen, wat stress kan opleveren. Het helder voor ogen hebben van jouw waarden helpt je bij het bepalen van jouw visie en die van jouw team, zodat je gericht en vol zelfvertrouwen je doelstellingen kunt bepalen én halen.

Na afloop van de training:

 • Heb je kennis van de impact van waarden op de je eigen leven en de organisatie
 • Heb je zowel je persoonlijke kernwaarden als de kernwaarden van het team helder

 

 

verandering biedt kansen
Verandering biedt kansen!
Verandering biedt kansen! 1024 1024 KennisConnect

Verandering biedt kansen!

Veranderingen kunnen stress en weerstand opleveren, maar verandering biedt ook kansen. Vaak heb je een groot verlangen naar hoe het was vóór de verandering. Dat was namelijk een vertrouwde comfortzone waar vanuit je de risico’s goed kon overzien. Het is vaak lastig om veranderingen te accepteren, zeker als het gaat om iets wat we niet willen of waar we niet zelf voor kiezen. Veranderingen doorbreken de behoefte aan duidelijkheid binnen een team en maken inbreuk op de behoefte aan zekerheid.

Hoe ga je om met verandering en de weerstand ertegen? Wanneer de weerstand verdwijnt, zie je pas de kansen en mogelijkheden die veranderingen met zich meebrengen!

Na afloop van de training:

 • Heb je kennis van het Lewis verander model
 • Weet je hoe je collega’s reageren op veranderingen
 • Kun je de kansen en mogelijkheden van veranderingen binnen het team zien
kernkwaliteiten
Kernkwaliteiten
Kernkwaliteiten 1024 886 KennisConnect

Kernkwaliteiten

Iedereen heeft kernkwaliteiten; kwaliteiten die tot de kern van een persoon behoren. Hoe duidelijker we een beeld van onze kernkwaliteiten hebben, des te bewuster we die kunnen inzetten op het werk en in privé-situaties. Ken jij je eigen kwaliteiten? Weet je eigen kwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën te benoemen en te benutten? In deze training ga je op zoek naar jouw kernkwaliteiten. Het laten doorstralen van jouw kwaliteiten in je werkzaamheden maakt je namelijk effectief, authentiek en geloofwaardig.

Na afloop van de training:

 • Heb je kennis van de theorie van Daniel Ofman
 • Ben je je bewust van je eigen kernwaarden, valkuilen, uitdagingen en allergieën
 • Ken je de talenten van het team en kun je deze inzetten bij het behalen van het teamdoel
optimale samenwerking
Optimale samenwerking
Optimale samenwerking 1024 683 KennisConnect

Optimale samenwerking en effectiviteit

Een optimale samenwerking zorgt voor verhoging van de productiviteit. Toch kan dit in de praktijk lastig zijn. Uiteenlopende karakters, doelen en meningen kunnen een soepele samenwerking in de weg zitten.

Om een optimale samenwerking te bereiken is het belangrijk om gezamenlijke doelen te formuleren, elkaar te motiveren, feedback te geven en aan te spreken.

Na afloop van de training:

 • Heb je kennis van de piramide van Lencioni
 • Krijg je inzicht jouw rol en verantwoordelijkheden binnen je team.
 • Ben je op de hoogte van de kracht, ontwikkelpunten en blinde vlekken binnen het team.
communicatie
Communicatie
Communicatie 1024 683 KennisConnect

Communicatie

In deze training ga je kijken naar je eigen communicatie en die van anderen. Veel personen richten zich op de verwachtingen van anderen en zijn dus altijd aardig en vriendelijk. Hierdoor vergeet je vaak wat je zelf wil en liggen angst en negatieve gevoelens op de loer. Deze negatieve spiraal doorbreek je door geweldloze communicatie toe te passen. Je leert te vertrouwen op je eigen gevoelens en behoeften. Communicatie kun je eigenlijk pas écht begrijpen als je drijfveren, patronen en onderstromen in de communicatie leert herkennen en belemmerende overtuigingen leert veranderen. Het is belangrijk jezelf te blijven om autonoom te kunnen handelen.

Na afloop van de training:

 • Kun je in de praktijk effectiever communiceren, prettiger samenwerken en tactvoller feedback geven
 • Heb je kennis van het NLP-communicatiemodel
 • Heb je handvatten die je steeds weer kunt gebruiken om de methode van de geweldloze communicatie toe te passen
 • Heb je meer inzicht in je eigen behoeftes en grenzen
vertrouwen
Vertrouwen en veiligheid
Vertrouwen en veiligheid 1024 683 KennisConnect

Vertrouwen en veiligheid

Vertrouwen draagt bij aan je werkplezier en de motivatie van je team. Het is de basis voor goed functioneren, samenwerken en goed resultaat en bevordert een open communicatie, gezonde (werk)relaties en het geven en ontvangen van feedback. Vertrouwen is dus de sleutel, maar het is een emotie en dat maakt het lastig. Je kunt een team niet zomaar de instructie ‘heb vertrouwen’ geven en verwachten dat het dan wel goed zit. Als een team zich onveilig en ondergewaardeerd voelt, gaat energie verloren aan het opzetten van muren en defensief gedrag.

Als een team zich gedragen, veilig en gewaardeerd voelt, gaat de energie naar het werk en het behalen van bedrijfsdoelstellingen. De natuurlijke reactie is dan vertrouwen en samenwerking, wat tot synergie leidt.

Na afloop van de training:

 • Heb je kennis van het Thomas-Kilman instrument voor conflicthantering.
 • Beschik je over tools om je grenzen aan te geven en verwachtingen te stellen.
 • Ben je in staat om op een andere manier naar je collega’s te kijken en kun je beter inspelen op conflictsituaties.
Wij gebruiken cookies om het surfgedrag op de website te analyseren.