ziekenhuisapotheker

interview met expert Esther Sportel
Interview met expert Esther Sportel
Interview met expert Esther Sportel 992 1024 KennisConnect

Met jobs als ziekenhuisapotheker in het Medisch Spectrum Twente, opleider aios ziekenhuisfarmacie en verantwoordelijke voor het klinisch farmaceutisch laboratorium TDM en toxicologie is Esther Sportel een veelzijdige apotheker.

‘Opleiden is de brug naar de toekomst’

‘Opleiden en lifelong learning zijn de brug naar de toekomst. Daar zet ik me graag voor in en voel ik me ook verantwoordelijk voor. Ik haal veel energie uit het begeleiden van mensen en stimuleer ze graag het beste uit zichzelf te halen. Als we willen dat de ziekenhuisfarmacie, en in bredere zin de zorg, over 10 jaar nog goed functioneert, dan moeten we goede mensen opleiden en interesseren voor ons vak. Binnen het ziekenhuis werk ik ook als appraisor van medisch specialisten. Een mooi element naast mijn inhoudelijke vak, waarin je duidelijk ziet dat het leren niet stopt als je eenmaal specialist bent.’

Wat wil je aiossen meegeven in hun opleiding?

‘Ik streef ernaar dat mensen zowel zichzelf als het vak goed leren kennen. Ik geloof dat die combinatie essentieel is als je de best mogelijke prestatie wilt neerzetten. Voor iedereen zijn de doelen en uitdagingen anders. Dat individuele aspect vind ik mooi. Het is een eer mensen te begeleiden in hun persoonlijke proces. Experimenteren en fouten maken geeft ons de kans om te leren wie we zijn en willen zijn. Ik geloof dat het goed is de verantwoordelijkheid al in een vroeg stadium bij de juiste persoon te leggen. Op basis van vertrouwen en bekwaamheid en natuurlijk met een goed vangnet. Dan kunnen mensen groeien.’

“Een goede werk-privé balans. Dat onderwerp wordt steeds belangrijker”

‘We gaan veel in gesprek over zaken die niet zozeer zorggerelateerd zijn, maar over professionaliteit en het werkende leven in bredere zin gaan. Hoe houd je je staande in een ziekenhuis, hoe verhoud je je tot andere zorgverleners, hoe ga je om met uitdagingen die op je pad komen. En natuurlijk: hoe vind je een goede werk-privé balans. Dat onderwerp wordt steeds belangrijker. Dat is echt een verschil met vroeger, toen wij zelf opgeleid werden. Ik ben blij dat dat daar nu serieus mee wordt omgesprongen en gun de huidige generatie van harte een goede balans’

Welke belangrijke ontwikkelingen spelen er?

‘De zorg is meer dan ooit gebaseerd op netwerkgeneeskunde, waarbij de behoefte van de patiënt het uitgangspunt is en verschillende zorgprofessionals hun bijdrage leveren en kosten een belangrijk aspect zijn. Dat vraagt iets nieuws van ons. Goed dus om ons te realiseren dat we een lerende gemeenschap zijn. En dat we onze rol opnieuw moeten uitvinden. We moeten mee bewegen met de veranderende zorgvraag en de ontwikkelingen in de maatschappij.”

Wat leer jij van de nieuwe generatie?

‘Ik vind het mooi om te zien dat deze generatie geleerd heeft meer voor zichzelf op te komen. Ze leren ons over inclusie en diversiteit. En er is een enorm brede leergierigheid en passie om goede bewuste zorg te verlenen. De wereld ligt open en alles is mogelijk. Dat is een prachtige uitgangssituatie.’

Je hebt ook veel gedaan aan je eigen ontwikkeling…

‘Ja klopt. Van mijn opleiding farmacie, film-en televisiewetenschappen tot leiderschaps- en trainersopleidingen. En van stilte retraites tot meditatie, yoga & detox in de bergen van Italië. Dat lijken uitersten, zijn het misschien ook, maar juist de combinatie is heel erg bruikbaar. Ik ben niet alleen ziekenhuisapotheker, maar ook opleider, gesprekspartner, onderzoeker, hoofd van een laboratorium, moeder, dochter, vriendin en meer. Als je dichtbij jezelf blijft, kun je vanuit verschillende rollen van betekenis zijn voor anderen en organisaties. En voor mij maakt juist die variatie en dynamiek het werk en het leven interessant. Ik kan steeds blijven verdiepen en ontwikkelen.’

Hoe zie je de toekomst van ons vak?

‘De grenzen tussen eerste en tweede lijn vervagen, waarbij de zorgvraag toeneemt, door ons allen bekende redenen. We moeten zorgen dat het werken in onze sector aantrekkelijk en leuk blijft en daarbij de juiste mensen met passie en energie aantrekken. Daarnaast moeten we innovatieve methoden en denkrichtingen integreren. Dat is een grote verantwoordelijkheid en vergt lef en creativiteit.’

“De regie over je rol als aios en je duurzame inzetbaarheid”

‘Ik zie het als mijn taak aiossen de mogelijkheid te geven te individualiseren binnen de bestaande ELOZ IV, het huidige opleidingsplan ziekenhuisfarmacie. Daarmee creëer je als aios je eigen opleiding en neem je de regie over je rol en je duurzame inzetbaarheid. Ik ben daarin faciliterend en denk graag mee. Samen met collega opleiders in het land gaan we samenwerkingen aan, waardoor we onszelf als lerend netwerk steeds verder ontwikkelen. Ik vind het belangrijk daarin een actieve rol te nemen door in commissies, werkgroepen en besturen hierover mee te praten en te beslissen.’

‘We proberen aiossen mee te nemen in de ontwikkelingen in de branche. Dat is nog niet altijd eenvoudig in een snel veranderende omgeving. Het kan dus nog beter. Maar zaken als het integraal zorgakkoord, transitie naar de eerste lijn, duurzame inzetbaarheid van medewerkers en materialen en geneesmiddeltekorten worden besproken in de opleiding. Daarnaast nemen aiossen deel aan onderhandelingen met de leveranciers, om ze zoveel mogelijk te betrekken bij de toekomst van ons vak.’

Wat wil je de lezer meegeven?

‘Ik verzamel graag wijsheden die bij mij resoneren uit meerdere richtingen, personen en momenten. We hebben die veelheid aan inbreng nodig, om te kunnen behouden wat het beste bij ons past. Ik beschouw dit als een autonoom, dynamisch en kleurrijk groeiproces. It takes a village to raise a child, zowel in het werk als privé.’

Esther volgen kan op LinkedIn.

marieke liem
Interview met expert Marieke Liem
Interview met expert Marieke Liem 800 800 KennisConnect

Marieke Liem is 48 jaar oud en dé vrouw in een mannenhuishouden dat bestaat uit haar man en 3 zonen van 10, 13 en 15 jaar. Marieke en haar man werken beiden als ziekenhuisapotheker en ze volgde geen standaard pad om hier te komen. Naast farmacie trok ook psychologie en de werking van de hersenen haar aandacht. En hoewel twee studies en een levendig studentenleven niet helemaal te combineren waren, is haar interesse voor psychologie nooit verdwenen. Ze volgde haar opleiding tot ziekenhuisapotheker in Tilburg en promoveerde bij het Centre for Human Drug Research in Leiden. Na in het Erasmus MC te hebben gewerkt, werkt ze sinds 2010 in het Ziekenhuis Rivierenland, waar ze in 2020 hoofd van de ziekenhuisapotheek werd. Een mooie stap, omdat ze zich nu, naast de inhoudelijke aspecten van het apothekers vak, ook veel met mensen en communicatie bezig mag houden.

Communicatie is jouw passie, hoe komt dat?

‘Ik krijg nooit genoeg van communicatie tussen mensen. In mijn vrije tijd lees ik alles wat daarover te lezen is. Als het gaat om het verbeteren van communicatie ben ik een spons. Ik wil alles begrijpen en leren toepassen. Het gaat me niet zozeer om alleen gesprekstechnieken, maar om communicatie in de breedste en diepste zin van het woord. Waarom reageert de één totaal anders op dezelfde situatie als een ander? Achter iedere uiting van communicatie schuilt een persoonlijkheid met een eigen geschiedenis. Het is daardoor niet iets wat iemand zomaar doorziet of kan veranderen. Er is veel vertrouwen nodig voordat iemand zich open en kwetsbaar durft op te stellen en dat kost tijd. Ik vind dat heel interessant.

Waarom reageert de één totaal anders op dezelfde situatie als een ander?

In 2018 deed ik de 2-jarige opleiding “Professionele communicatie en persoonlijke ontwikkeling” bij Corael. Dit heeft me weer zoveel meer inzicht gegeven in waarom mensen zich gedragen zoals ze zich gedragen, inclusief ikzelf. Het heeft mijn kijk op communicatie echt veranderd.  Achteraf gezien had ik dit graag jaren eerder willen leren. Ik ben ervan overtuigd dat als we hier van jongs af aan meer in worden geschoold, dit veel misverstanden en problemen kan voorkomen. Niet alleen op het werk met collega’s of patiënten, maar ook privé en bijvoorbeeld in de politiek…
Ook in de opleiding tot (ziekenhuis)apotheker kan er wat mij betreft altijd nog meer aandacht zijn voor communicatie. Ik steek er daarom veel energie in mijn kennis door te geven aan mijn collega’s via de trainingen die ik samen met KennisConnect geef.

Je bent groot voorstander van verbindende communicatie…

‘Ja, dat klopt. Communicatie is een belangrijke reden voor misverstanden en extreem veel energieverlies bij collega’s. Als je jezelf beter kent en weet wat je behoeften zijn, kun je deze ook beter communiceren en de waarden, die je nastreeft, verwerken in je dagelijkse leven. Daardoor voorkom je energieverspilling en ontstaat er meer ruimte voor werkgeluk. En minstens zo belangrijk: hoe meer (werk)geluk je krijgt, hoe meer de energie kan gaan naar andere zaken zoals naar patiënt-/medicatieveiligheid. Verbindende communicatie, ook wel geweldloze communicatie genoemd, kan daarbij helpen. Het is een manier van communiceren, ontwikkeld door Marshall Rosenberg, die empathie als rode draad ziet om in verbinding met elkaar en jezelf te komen en blijven. Het model van Rosenberg kent een aantal vaste stappen, die je helpen zonder oordeel je behoefte onder woorden te brengen.

“it’s simple but not easy”

Het uitgangspunt is in verbinding met gesprekspartners te komen. Ook bij conflicterende belangen. Dat betekent niet gelijk in de verdediging schieten, maar eerst naar elkaars onderliggende behoeften kijken. Je leert je juist uitspreken maar dan op een geweldloze wijze. En dat is nog niet zo eenvoudig. Ik heb, nadat ik het boek “Geweldloze Communicatie” van Rosenberg tweemaal had gelezen, nog een training hierin gevolgd. Nu is het een kwestie van blijven toepassen en veel oefenen. Zoals Rosenberg zelf ook al zei: it’s simple but not easy.’

Hoe zorg je ervoor dat jij die verbinding houdt met je team?

‘Dat is een lastige vraag, want wanneer ben je precies in verbinding met iemand? Met de directe collega’s waarmee ik werk, voel ik zeker fijne verbinding. Ik weet niet zeker of ik altijd de hele tijd met iedereen in mijn team in positieve verbinding ben, het is een grote groep met al circa 60 personen in de ziekenhuisapotheek. Daarnaast werk ik ook veel samen met nog meer mensen in het ziekenhuis. Ik doe mijn best. Ik probeer een veilige cultuur te scheppen in de apotheek waar je open en eerlijk kunt zeggen wat je denkt en vindt.

“Ik probeer een veilige cultuur te scheppen in de apotheek”

Het is in ieder geval mijn intentie de ander te begrijpen en me in te leven in het standpunt van de ander. Als ik dat probeer, merk ik dat de meeste mensen hetzelfde doen en zich proberen in te leven in mij. Dat creëert al verbinding. Door de communicatieopleiding, die ik heb gedaan, gaat dit nu makkelijker dan daarvoor. Ik leerde er bijvoorbeeld dat achter boos gedrag een behoefte zit, dus vraag ik nu door als iemand boos is en kan ik op die manier ook weer verbinding creëren.
Maar het blijft een uitdaging. Communicatie is niet eenvoudig. Dus ik kan ook nog een hoop leren en verbeteren en dat zal ik altijd blijven proberen.’

Wat zou je branche genoten willen meegeven over verbindende communicatie?

‘Dat het veel belangrijker is dan wij met z’n allen denken. Het belang van goede communicatie wordt echt onderschat. Ik ben ervan overtuigd dat als we hier allemaal van doordrongen raken, we met meer plezier kunnen samenwerken en nog meer voor elkaar krijgen. Communicatie en persoonlijke ontwikkeling worden helaas nog vaak gezien als soft en zweverig, terwijl het dat in mijn ogen helemaal niet is. Een voorbeeld: iedere seconde komen er zo’n 4,6 miljoen informatieprikkels op ons af. Wij zijn echter maar in staat 5 tot 9 prikkels per seconde te verwerken. Als we deze chaos aan informatie bewust zouden waarnemen, raken we gemakkelijk overweldigd. Daarom gaan we filteren, we laten dingen weg of generaliseren om het behapbaar te houden. In ons hoofd is er interpretatie van alle informatie die op ons afkomt, maar dit gaat niet voor iedereen op dezelfde manier. Ieder mens heeft daarom een unieke waarneming van de werkelijkheid.

‘Dit is de reden dat er zo makkelijk misverstanden en conflicten ontstaan’

De echte werkelijkheid bestaat uit veel meer informatie dan we individueel bewust waarnemen. Dit is de reden dat er zo makkelijk misverstanden en conflicten ontstaan. Iedereen heeft zijn eigen werkelijkheid en zijn eigen bril op. Dit herken ik ook in mijn werk. En zo geldt dat voor communicatie op veel vlakken. Met deze kennis is dat goed te verklaren en allesbehalve soft of zweverig.’

Hoe verhouden goede communicatie en persoonlijke ontwikkeling zich tot elkaar?

‘Ik denk dat het één het ander versterkt. Verbindend communiceren vergt persoonlijke ontwikkeling. Je wordt gedwongen naar jezelf te kijken. Wat zijn je behoeftes en gevoelens? Als je dit niet weet, is het lastig om goed te communiceren. Ook in leiderschap in bredere zin van het woord is persoonlijke ontwikkeling van belang. Je krijgt namelijk ook op je werk te maken met veel situaties, die iets met jou persoonlijk doen. Ik heb bijvoorbeeld een groot rechtvaardigheidsgevoel. In mijn werk doen zich situaties voor, waarin ik onrecht ervaar. Van nature zorgt dat bij mij dan vaak voor irritatie. Nu ik me daar bewust van ben, kan ik dat gevoel doorbreken en zonder irritatie of oordeel in gesprek gaan. Daardoor komen we beter tot de kern, ontstaan mooie gesprekken en bereiken we met elkaar uiteindelijk meer resultaat. In mijn rol als hoofd probeer ik mensen te prikkelen door vragen te stellen. Waarom reageer je op een bepaalde manier? Wat doet de situatie met je? Met mijn vragen probeer ik tot denken aan te zetten, het toepassen moet uit de mensen zelf komen…’

Hoe zie je de toekomst van ons vak?  

‘Ik hoop dat communicatie een belangrijkere plek krijgt en meer op waarde wordt geschat dan nu over het algemeen gebeurt. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door het een prominentere plek te geven in opleidingen. Daarmee bedoel ik al op de lagere school, maar ook in alle vervolgopleidingen.’

Wat wil je de lezer meegeven? 

‘Probeer communicatie niet te veel te zien als soft of zweverig. We begrijpen nog heel veel niet, maar dat maakt het niet persé minder waar of zweverig. We kunnen veel meer samen bereiken als de communicatie goed en verbindend is.’

Meer lezen over geweldloos communiceren? Lees ons blog: Geweldloos comuncieren, een trend voor softies?

blog met hoofd en hart
Farmaceutische patiëntenzorg met Hoofd en Hart
Farmaceutische patiëntenzorg met Hoofd en Hart 800 799 KennisConnect

Communiceer jij effectief met je directe collega’s, huisartsen, medisch specialisten, verpleegkundigen en patiënten? Ben je in staat om je farmaceutische boodschap optimaal af te stemmen op je ontvanger?  KennisConnect en ZorgMuse hebben elkaar gevonden in het geloof dat afstemming tussen hoofd en hart van essentieel belang is voor optimale patiëntenzorg.

Farmaceutische patiëntenzorg met hoofd en hart gaat over het toepassen van kennis (hoofd) afgestemd op het gevoel (hart). Want hoofd en hart zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als een apotheker vanuit feiten en kennis een boodschap afgeeft aan een emotionele patiënt, is de kans groot dat de patiënt deze boodschap niet goed ontvangt. Niet uit onwil, maar uit onvermogen. Het ontbreken van afstemming zorgt simpelweg voor ruis op de lijn. Met alle gevolgen van dien.

Farmaceutisch redeneren

Farmaceutisch redeneren is het proces waarbij je bevindingen bij de patiënt samenbrengt met de inhoudelijke kennis die je hebt van fysiologie, pathofysiologie, farmacologie en farmacotherapie, om zo tot een onderbouwd behandeladvies te komen. Van oudsher is er in opleidingen en nascholing veel aandacht voor het ‘technische’ deel van het redeneren. Een zwart-witte denkwijze, waarbij harde waarden en protocollen als uitgangspunt dienen voor de te maken beslissing. Minder aandacht is er voor het emotionele redeneren. Want hoe kom je tot een behandeladvies als de geboden kaders niet toereikend zijn? Wat als je snel moet beslissen? Of als de communicatie met de patiënt of zorgprofessionals niet goed verloopt? In veel gevallen is een situatie niet zwart-wit. Vraagt het om snel schakelen en inlevingsvermogen. Denken met je hart. Door flexibel te zijn en je gedrag en communicatie aan te passen op wat de situatie nodig heeft, bereik je het beste resultaat.

De kracht van onzekerheid

Onzekerheid is van essentieel belang bij farmaceutisch redeneren. Juist door het even niet te weten, word je uitgedaagd om nieuwe manieren te vinden. En dat voorkomt tunnelvisie. Ook de zeer ervaren apotheker loopt regelmatig tegen ingewikkelde situaties aan. Situaties waarin geen pasklare oplossing, binnen de protocollen, voor handen is. Dan wordt een appèl gedaan op je onderbuikgevoel, zelfvertrouwen, beslisvaardigheid. En dat is spannend! Door de onzekerheid te herkennen en erkennen, ontstaat ruimte. Ruimte om, met de protocollen in je achterhoofd, af te stemmen op wat de situatie nodig heeft. En te denken met je hart.

Nieuwe training

Zowel bij KennisConnect als bij ZorgMuse raken we niet uitgepraat over dit onderwerp. Het was dan ook vanzelfsprekend dat we onze krachten hebben gebundeld. Wij geloven dat het samenbrengen van hoofd en hart in alles wat je doet van onschatbare waarde is. Marjolijn Duisenberg van ZorgMuse en Marlies Schippers van KennisConnect, ontwikkelden samen de training: Farmaceutische patiëntenzorg met Hoofd en Hart. De training bestaat uit 3 dagen, die ook afzonderlijk te volgen zijn, en is gericht op (ziekenhuis)apothekers die willen werken aan hun professionele & persoonlijke ontwikkeling. Dit alles met de intentie om optimale farmaceutische patiëntenzorg te leveren. Eén van de trainingsdagen staat volledig in het teken van farmaceutisch redeneren. Aan de hand van casuïstiek krijg je uitleg over de systematiek van het klinisch farmaceutisch redeneren. Daarnaast is er veel aandacht voor de onbewustere processen die van belang zijn bij het farmaceutisch redeneren, zoals communicatiestijlen, overtuigingen en het kunnen reflecteren op het eigen handelen.

Net zo enthousiast als wij? Kijk hier voor meer informatie over de training Farmaceutische patiëntenzorg met Hoofd en Hart.

Nieuwsgierig naar Marjolijn en haar bedrijf Zorgmuse? Volg haar op Linkedin of bekijk haar website.

Arianna Pranger
Interview met expert Arianna Pranger
Interview met expert Arianna Pranger 800 800 KennisConnect
‘Kies met je hart. De standaard weg is niet de enige weg.’

 

Arianna Pranger (36) is slim, creatief en een echte levensgenieter. Ze werkt 4 dagen in de week als docent/assistent professor bij de masteropleiding farmacie in Leiden en 1 dag als ziekenhuisapotheker in het LUMC. Deze combinatie zorgt ervoor dat ze affiniteit houdt met het werkveld en dat de studenten altijd de meest recente casuïstiek voorgeschoteld krijgen.

Docent en ziekenhuisapotheker, dat klinkt als een interessante combinatie. Hoe is dat zo gelopen?

Door mijn hart te volgen. Ik ben niet het type mens dat ver vooruitkijkt en mijn hele carrière van te voren uitstippelt. Ik doe vooral de dingen die ik op dát moment leuk vind, grijp kansen die op mijn pad komen en vertrouw erop dat iets op dat moment de juiste keuze is. Ik ben Farmacie gaan studeren omdat ik het vakgebied super interessant vind, met name infectieziekten, PK/PD en toxicologie, maar tot het einde van mijn studie heb ik niet echt geweten wat ik wilde met deze kennis. Ik wist wel dat ik geen openbaar apotheker wilde worden. Tijdens mijn 1e oriëntatie op een Master Farmacie onderzoeksproject had ik een gesprek met wijlen prof. Donald Uges, die zei: “als je nu voor dit onderzoeksproject kiest dan zit je aan mij vast..”, insinuerend dat het niet van meerwaarde was om verder te kijken naar andere projecten. En ik heb inderdaad niet verder gekeken en ben voor een onderzoeksproject op het laboratorium van de ziekenhuisapotheek van het UMCG gegaan, omdat de onderwerpen en daaraan gerelateerde verhalen mij direct intrigeerden. Dit onderzoeksproject is na mijn afstuderen mijn promotieonderzoek geworden op het laboratorium en in het Tuberculosecentrum, gecombineerd met dagdiensten op het laboratorium. Ik heb hier een ontzettend leuke, leerzame tijd beleefd in een omgeving die mij intrigeerde.

Wat intrigeerde je?

De combinatie van de multiculturele werkomgeving in het Tuberculosecentrum en de analytische en klinische mix, die het laboratorium te bieden heeft; veel van mijn parate toxicologische en laboratorium kennis stamt nog van toen. Prof. Donald Uges nam je overal in mee of mee naar toe – van strafrechtzaken tot het geven van onderwijs -. Er was altijd iets te beleven en tegelijkertijd was het een hele fijne omgeving om heel veel te mogen leren.

En na je promotie in opleiding tot ziekenhuisapotheker?

Ja. Aan het einde van mijn promotietraject ben ik in opleiding gegaan bij Isala in Zwolle.  Het was een leuke maar ook zeer intensieve tijd. Door de week werkte ik in de ziekenhuisapotheek en ’s avonds en in het weekend aan mijn proefschrift. Na mijn opleiding heb ik gewerkt in Dordrecht als ziekenhuisapotheker laboratorium, maar al gauw kwam er een mooie vacature in het LUMC voorbij. Een werkplek in een vooruitstrevend laboratorium van de ziekenhuisapotheek gecombineerd met 1 dag in de week onderwijs. Een combinatie, die voelde als op mijn lijf geschreven! Dit heb ik 2 jaar gedaan, en toen besloot ik, vlak voor mijn contractverlenging, aan te geven dat ik veel energie kreeg van het onderwijs en voelde ik aan alles dat ik dit graag veel meer wilde gaan doen.

Wat maakte dat je meer naar het onderwijs trok?

Door te luisteren naar mijn gevoel. Sommige routes lijken logisch: je promoveert, je gaat in opleiding en daarna ga je werken als ziekenhuisapotheker. En als dat allemaal relatief gemakkelijk op je pad komt dan ben je ook niet genoodzaakt om echt stil te staan. Begrijp me niet verkeerd; ik heb onderweg veel geleerd en ben ervan overtuigd dat mijn werk nu niet zo goed had kunnen doen als ik dit pad niet had afgelegd. En mijn inhoudelijke interesse voor PK/PD, toxicologie en infectieziekten is altijd de rode draad gebleven in mijn loopbaan. Maar door alle ‘hectiek’ en de flow waarin ik zat, heb ik er destijds nooit bewust bij stil gestaan waar ik nou écht energie van krijg. Pas na het afronden van promotieonderzoek, in die avond- en weekenduren, kon ik bijna niet anders dan echt even stil te staan. En kwam ik erachter dat ik niet de meeste energie krijg van mijn ZAPO-werkzaamheden maar wel van de interactie met studenten en van de uitdaging om ervoor te zorgen dat elke student de kennis doorgrond. Mijn werkgever heeft er direct alles aan gedaan om deze functieswitch mogelijk te maken, daar ben ik hen natuurlijk dankbaar voor.

Wow, mooie werkgever…

Dat is het zeker! Mijn rol in de ziekenhuisapotheek is nu anders, maar dat voelt goed. Gelukkig is de masteropleiding in Leiden enorm met de ziekenhuisapotheek verweven. Het is anders opgebouwd dan bijvoorbeeld in Utrecht of Groningen. In Leiden is de master farmacie als het ware een sectie van de ziekenhuisapotheek.

Hoe ziet jouw rol er nu uit in het ziekenhuis?

In principe doe ik de klinische taken. Deze taken zijn het meest relevant voor mijn werk in het onderwijs. Door deze combinatie hou je affiniteit met het vak en dat is waardevol. Dan begin ik mijn colleges: ’Laatst werd ik gebeld over een patiënt, die binnenkwam met een intoxicatie…’ De studenten vinden het leuk dat ik beschik over actuele, interessante casuïstiek. En vanaf 1 december 2021 heb ik specifiek de opdracht om te kijken naar de vertaalslag vanuit de praktijk naar het Master Farmacie onderwijs. Daarnaast doe ik vanuit mijn functie van assistent professor onderzoek naar het farmacie-onderwijs.

Wat vind je belangrijk op je werk?

Het creëren van een veilige leeromgeving zowel bij de studenten als in de ziekenhuisapotheek. Ik vind het belangrijk om in gesprek te zijn met de studenten, AIOS en coassistenten. Om écht te luisteren waar ze tegenaan lopen en ze een helpende hand te bieden. En het onderwijs hier bijvoorbeeld ook op af te stemmen. Hierin probeer ik mezelf ook kwetsbaar op te stellen. Ik geef ze bijvoorbeeld mee dat je ook als ZAPO niet altijd zeker bent van de keuzes die je maakt, maar probeer de studenten bijvoorbeeld mee te nemen in de afwegingen, die ik maak op basis van ervaring, om wel tot de beste keuze te komen. En op persoonlijk vlak heb ik in COVID-tijden tijdens de acute omzetting naar online onderwijs in de 1e weken ook wel eens geroepen: “Ik weet nu ook nog niet hoe, maar we gaan er samen voor zorgen dat het onderwijs doorgaat.” Ik ben ervan overtuigd dat dat gelukt is omdat er een continu open dialoog was met de studenten.

Eigenlijk zou daar meer aandacht voor moeten komen

Ja, dat denk ik ook. Dat zou al moeten beginnen tijdens de studie. Dat je mag leren en daar hoort fouten maken ook bij. Tijdens het geven van colleges loop ik ook weleens vast of er is een student die mij aanvult. Dat vind ik alleen maar mooi. Ik merk dat studenten daardoor meer durven en ook voelen dat ze nog niet alles hoeven te weten. De ene student scoort hogere cijfers dan de andere student, maar dat wil helemaal niet zeggen dat deze student ook een betere apotheker wordt.

Hoe pak je dat aan?

Door creatief te zijn. Ik ben zelf geen fan van de traditionele hoorcolleges en probeer telkens op een andere manier de lesstof aan te bieden. Ik vind het belangrijk dat je als docent studenten triggert om zelf actief met de studiestof aan de slag te gaan en om zelf logisch naar je advies of antwoord toe te redeneren. Plezier speelt hierin ook een grote rol. Veel studenten zijn gericht op het halen van targets. Ik probeer ook plezier uit te stralen. Als je het leuk hebt leer je zoveel meer!

Hoe zie jij het onderwijs over 10 jaar?

Niet iedereen leert op dezelfde manier en op hetzelfde tempo. Ik denk dat daar meer aandacht voor moet komen. Daarnaast denk ik dat er veel meer aandacht moet komen voor skills die je nodig hebt als toekomstige apotheker. Ons beroepsgroep is in beweging. Welke basis-skills hebben we nodig om zo goed mogelijk te kunnen anticiperen op toekomstige vraagstukken? Niet enkel stil staan bij kennis, die we nu goed kunnen gebruiken.

Leren op je eigen manier, hoe zie je dat voor je op grote schaal?

Ik ontwikkel werkvormen die om meer interactie en kritisch denken vragen. Dit levert discussie op, een ander frisse blik, maar ook het moeten doorgronden van de studiestof. Dat je als het ware samen de ‘weg naar kennis’ bewandeld. Ook vind ik de praktische toepasbaarheid op de patiënt, die straks bijvoorbeeld voor je staat aan de balie, belangrijk. Continu ben ik bezig om werkvormen te bedenken die we kunnen inzetten om dit doel te bereiken. Daar krijg ik veel energie van. Er is zoveel meer mogelijk dan dat we nu soms denken.

Kun je een voorbeeld noemen van zo’n interactieve werkvorm die je hebt bedacht?

Ik heb studenten een video podcast laten maken. Ze kregen de opdracht om lekenfeiten te bediscussiëren over Covid-19. Wat is de wetenschappelijke onderbouwing en hoe vertaal je dit terug naar lekentaal? Probeer dat eens uit te leggen, ontzettend moeilijk. Deze opdracht sluit mooi aan bij het maatschappelijke belang en professioneel handelen van apothekers. Kennis vertalen in Nederlandse woorden. Van de keiharde wetenschap richting de patiënt centraal. Het leren denken vanuit het perspectief van de patiënt. Je kunt zoveel meer werkvormen inzetten om tot een resultaat te komen.

Wat leuk.

Ik had niet gedacht dat het eindresultaat zó leuk zou zijn. Iedereen had op de podcast anders ingericht qua format. Ik had ze enkel kaders meegegeven, maar daarbinnen waren zij vrij. En weet je wat me opvalt? De studenten die normaal gesproken iets lagere cijfers halen doen dit juist hartstikke goed. Zij zijn heel creatief en kunnen op eenvoudige wijze, farmaceutisch gerelateerde zaken uitleggen aan een patiënt. Ik heb de podcasts beoordeeld op kennis, wetenschap, professioneel handelen (advies vanuit de apothekersrol) en communicatie (vertaalslag naar lekentaal).

 Wat is jouw grootste ergernis?

Ik erger mij niet heel snel. Maar als ik mij erger dan is het vaak als mensen zich heel anders voordoen als dat ze zijn. Dat ze zich niet kwetsbaar op durven stellen. Ik heb altijd  zoiets van: doe maar normaal. Iedereen is mens, voel je niet beter dan een ander.

Wat is een moment op je werk dat je nooit meer vergeet?

Ik denk het moment dat ik aangaf dat ik meer onderwijs wilde geven. Ik voelde mij hier heel sterk in. Ik kon niet anders dan hiervoor kiezen. De fijne reactie hierop van mijn werkgever is mij ook goed bijgebleven. En natuurlijk het moment waarop ik in het jaar na mijn functieswitch werd verkozen tot beste docent van de Universiteit Leiden en daarna zelfs in de finale mocht staan van de landelijke docent van het jaar verkiezing. Het in de finale mogen delen van wat ik het leukste vind om te doen. Dat alleen al voelde als winst.

Wie is jouw inspiratiebron?

Dat is niet persé 1 iemand. Gaandeweg zijn er mensen geweest die mij hebben geïnspireerd. Vaak maakten die mensen een andere keuze maken dan ‘de standaard’. Zij  bewandelen hun eigen weg, zijn authentiek. Neem bijvoorbeeld Eli Dijkers. Hij heeft zijn opleiding afgerond en is daarna de fotoacademie gaan doen. Heeft z’n hart gevolgd. Dat vind ik mooi! Qua werkgever vind ik het LUMC inspirerend. Zij kijken echt naar de behoeften van de individuele persoon en zijn in staat om hierin mee te bewegen. Henk Jan Guchelaar is voor mij een voorbeeld van een inspirerend, menselijk leider. Hij zet mensen in z’n kracht. Ik vind dat ook belangrijk, dat mensen gezien worden.

Wat is jouw grootste droom?

Vanuit mijn rol als apotheker en/of (bij voorkeur) docent zou ik graag een vrijwillige bijdrage leveren in een land die dat nodig heeft. Ik heb hier wel eens informatieavonden voor bezocht, maar ik ben er nog niet precies uit hoe dat eruit zou moeten gaan zien. Maar dat ontvouwt zich vanzelf.

Wat zou je de lezer willen meegeven?

Kies met je hart. De standaard weg is niet de enige weg, je mag zelf kiezen. Als er dingen anders lopen dan dat je had gedacht, dan zal dat wel zo moeten zijn. Of het is een waardevolle les of er komt iets nog mooiers op je pad. Ga ervoor!

Voor het Linkedin profiel van Arianna, klik hier!

teamtraining
Haal in 5 stappen maximaal resultaat uit een teamtraining!
Haal in 5 stappen maximaal resultaat uit een teamtraining! 800 800 KennisConnect

Een geaccrediteerde teamtraining volgen in je eigen tijd. KennisConnect heeft een eigen academie opgericht: online in combinatie met incompany, op basis van blended learning en gericht op zorgprofessionals. Kennis opdoen, delen en ervaringen uitwisselen. De inhoud is afgestemd op de vraagstelling en altijd op maat. Vooraf bespreken we de thema’s met (ziekenhuis)apothekers of managers, zodat we de juiste ondersteuning kunnen bieden aan het team.

Theorie en praktijk apart

KennisConnect biedt niet zomaar trainingen aan. De inhoud van onze teamtrainingen zijn dynamisch en interactief. Geen lappen tekst en oneindig veel theorie. De trainingen zitten vol video’s en korte, begeleidende teksten. Je ontvangt precies de informatie die je verder helpt in de praktijk. We hebben er bewust voor gekozen om het theorie- en praktijkgedeelte uit elkaar te halen. Blended learning is een afwisselende en interactieve manier van trainingen geven en volgen. Waar je het theoriegedeelte online volgt in je eigen tijd, vindt de opvolging incompany plaats. Alles wat je geleerd hebt wordt direct toegepast in de praktijk.

“Breng de theorie direct in de praktijk. Wat ga je morgen anders doen?”

 

Je leert anders kijken naar je werkomgeving en de interactie met patiënten. In 1,5 uur tijd wordt er actief geoefend met casuïstiek: door middel van praktijkvoorbeelden, beantwoorden van vragen en de kennisoverdracht richting de patiënt. Daarbij focussen we op het thema van de training. Zo hebben wij teamtrainingen rondom slikproblemen, maagverkleining en medicatie en consultvoering. Om zo zorgprofessionals te ondersteunen in het advies, begeleiding en de gespreksvoering op basis van individuele casuïstiek naar patiënten.

Implementatie en terugkoppeling

Wanneer het praktijkgedeelte is afgerond, volgt er nog een evaluatie. Een teamtraining is namelijk niet compleet zonder een inhoudelijke terugkoppeling. Vanuit onze expertises delen wij constateringen en advies. Je ontvangt een compleet evaluatieformulier met opmerkingen vanuit de deelnemers. Zo ben je altijd op hoogte van de resultaten van de teamtraining. Zorgprofessionals zoals apothekersassistenten en volledige apotheekteams ontvangen inzicht en gerichte kennis voor een directe vertaling naar de praktijk. Alle theorie en praktische oefeningen bieden een meerwaarde voor de handelingen aan de balie, het contact met de patiënt en een effectieve samenwerking binnen het team.

“De zichtbaarheid van apothekersassistenten speelt een steeds grotere rol.”

 

Werkwijze teamtrainingen

Onze manier van training geven is anders. Waar het aanbod nu voornamelijk bestaat uit theorie zenden, werken wij vanuit de gedachte om verandering te bieden. Daar hebben we ook onze werkwijze op aangepast. Deze is persoonlijk, resultaatgericht en zet aan tot actie. We benoemen hieronder kort de vijf stappen van onze werkwijze voor de teamtrainingen:

  1. Inventariseren knelpunten
  2. Toolkit en inlog online academie
  3. Aan de slag met de theorie en opdrachten
  4. Aan de slag met de praktijk
  5. Terugkoppeling

Vanaf het eerste contactmoment zijn wij er om je te begeleiden. Je kunt ervoor kiezen om ook het praktijkgedeelte digitaal te doen. Onze voorkeur gaat uit naar persoonlijk contact, maar we horen graag welke vorm bij je past. KennisConnect heeft een coachende rol bij de teamtrainingen en stimuleert deelnemers om zich te verdiepen in hun rol en de houding tegenover het team, de werkomgeving en de patiënten. We doen het samen.

Bekijk de teamtrainingen van KennisConnect

Lees meer over onze teamtrainingen op het gebied van kwaliteitsdenken, farmaceutisch inhoudelijk handelen en persoonlijke ontwikkeling. Heb je een vraag of opmerking, neem dan contact op voor advies op maat.

 

Wij gebruiken cookies om het surfgedrag op de website te analyseren.